Aktualności

Ogłoszenie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie:
powierzchni pod 3 automaty do sprzedaży napojów gorących
( 1 m2 pod 1 automat ) zlokalizowanych w:
1/ budynku głównym Szpitala ul. Krakowska 91 – 2 powierzchnie po 1m2
2/ budynku Oddziałów Psychiatrycznych – Straszęcin 295 – 1m2

Więcej…

 
Ogłoszenie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg pisemny na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku ZOZ w Dębicy przy ul. Krakowska 91 o powierzchni 104,25m składającego się z 12 pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie ogólnodostępnej apteki

Więcej…

 
Ogłoszenie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz.89/ z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

1/ Oddziale Medycyny Paliatywnej,

2/ Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Więcej…

 
Ogłoszenie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz.89/ z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale:

Więcej…

 
Ogłoszenie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz.89/ z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno –Położniczym oraz w Pracowni Ultrasonograficznej.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
LogowanieAktualnośći NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia