Aktualności

Ogłoszenie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz.89/ z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno –Położniczym oraz w Pracowni Ultrasonograficznej.

Więcej…

 
Ogłoszenie

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz.89/ z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

I. przez lekarzy w:

 

Więcej…

 
OGŁOSZENIE

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy informuje, że ulega zmianie termin otwarcia ofert w postępowaniu ogłoszonym w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez ZOZ w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, które ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 9.11.2010r.

Otwarcie ofert dla świadczeń wymienionych w pkt . III (na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Pomocy Doraźnej i Transporcie Sanitarnym ) nastąpi w dniu 9.12.2010r. o godz. 8.00.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia nie ulegają zmianie.

 

INFORMACJA

W postępowaniu konkursowym na zawarcie przez ZOZ w Dębicy umowy na świadczenie usług transportu sanitarnego ogłoszonego w Gazecie Wyborczej w dniu 23 listopada 2010 r.

Po rozpoznaniu skargi jednego z oferentów z dnia 25.11.2010 r. dotyczącej usunięcia wymogu aby przebieg ambulansów sanitarnych typu „S”, „P”. karetki nocnej i wyjazdowej i karetki transportowej nie przekraczał 200 tyś. kilometrów z wyłączeniem karetek właściciela (część V pkt. 3 informacji o przedmiocie konkursu), komisja konkursowa orzeka co następuje:

W części V pkt. 3 informacji o przedmiocie konkursu udzielający zamówienia Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy dokonuje następującej zmiany:

„Na dzień składania oferty przebieg w w/w środkach transportu sanitarnego nie może przekraczać 330 tyś. km”

Pozostałe postanowienia informacji nie ulegają zmianie.

 
INFORMACJA

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy w celu przeprowadzenia konkursu ofert na zawarcie przez ZOZ w Dębicy umowy na świadczenie usług transportu sanitarnego niniejszym informuje, że w dniu 26.11.2010r. wpłynęła skarga oferenta, której rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 29.11.2010r. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

W związku z powyższym przesuwa się terminy postępowania konkursowego:

Oferty należy składać do dnia 3.12.2010r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.12.2010r. o godz. 13.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 6.12.2010r.

Dębica, 26.11.2010r.

 
Więcej artykułów…
LogowanieAktualnośći NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków
Bezpłatna opieka medyczna w Polsce. Sprawdź, gdzie się leczyć? Zobacz najbliższy termin badania. Wyrób kartę EKUZ, gdy planujesz wyjazd za granicę.
  • Słodki problem
    Nawet 30% dzieci, przynajmniej raz w tygodniu, sięga po naszpikowany cukrem napój z bąbelkami. Narodowy Funduszy Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia alarmują – to słodka droga...