Aktualności

OGŁOSZENIE

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Więcej…

 
OGŁOSZENIE

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

ZAPRASZA do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. rentgenodiagnostyki dla potrzeb ortodoncji,
  2. usług protetyczno – ortodontycznych.

Więcej…

 
OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: pomieszczenia o powierzchni 20,70 m2 w celu świadczenia porad logopedycznych.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 14 września 2010r. o godz. 11.00.
Szczegółowe warunki aukcji są dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.

Więcej…

 
OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie: pomieszczenia o powierzchni 20,70 m2 w celu świadczenia porad logopedycznych.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 24 sierpnia 2010r. o godz. 11.00. 
Szczegółowe warunki aukcji są dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.

Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 
OGŁOSZENIE

W sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzib± przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica,
tel. 014/6703621, działaj±c na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/
z póĽniejszymi zmianami i Rozporz±dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie
zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

1/ w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  
2/ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej Nr 5 w Dębicy.

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Dębicy wynosi ok. 132 tyś.

Umowy na udzielanie świadczeń mog± być zawarte na okres:
- od 01.09.2010r. do 31.12.2011 - dla świadczeń wymienionych w pkt 1/ z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.09.2010r
- od 01.10.2010r. do 31.12.2011r. dla świadczeń wymienionych w pkt 2/ z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.10.2010r.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
LogowanieAktualnośći NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia