konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Aktualności


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

nfz
Rzecznik Praw Pacjenta

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 79 gości 

Aktualności

OGŁOSZENIE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie wydzielonej powierzchni 2 m2 z przeznaczeniem pod automaty do sprzedaży kawy.słodyczy i napojów zimnych w budynku Szpitala ZOZ w Dębicy ul.Krakowska 91, na okres 3 lat.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 2 grudnia 2011 r. o godz. 12.45.
Szczegółowe warunki aukcji są dostępne w Sekcji Eksploatacyjno-Technicznej,a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 14 6808261 .

Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn

 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w oddziałach:

1/ Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2/ Oddział Dziecięcy,
3/ Oddział Obserwacyjno – Zakaźny i Chorób Wątroby.

Kandydaci na powyższe stanowiska powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem MZiOS z dnia 29 marca 1999r. w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej /Dz.U.Nr30 z 1999r., poz. 300/.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy zaprasza do składania ofert na świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego w zakresie:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy na lata 2012 – 2014, związane z działalnością prowadzoną przez ZOZ w Dębicy.

Oferty należy składać w sekretariacie Dyrekcji ZOZ w Dębicy, 39 – 200 Dębica ul. Krakowska 91, do dnia 31.08.2011r.

Do oferty prosimy o dołączenie referencji od Państwa Klientów, w szczególności zakładów opieki zdrowotnych, w tym szpitali powyżej 15 tysięcy hospitalizowanych pacjentów rocznie, a także informacji o najbliższej siedzibie Państwa Firmy oraz brokera, który będzie świadczył usługi dla naszego zakładu.

Dębica, 01-08-2011r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Wynik wyboru oferty firmy brokerskiej 20_09_2011.doc)Wynik wyboru oferty firmy brokerskiej20.09.201119 Kb536
 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w oddziałach:

1/ Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii,

2/ Oddział Wewnętrzny I,

3/ Oddział Psychiatryczny I,

4/ Oddział Psychiatryczny II,

5/ Oddział Psychiatryczny III,

6/ Oddział Noworodków i Wcześniaków,

7/ Oddział Neurologii,

8/ Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Dziecięcej.

Kandydaci na powyższe stanowiska powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem MZiOS z dnia 29 marca 1999r. w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej /Dz.U.Nr30 z 1999r., poz. 300/. Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE


w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

1/ w Pracowni USG - wykonywanie badań echokardiografii,

2/ w Pracowni Elektrokardiologii – wykonywanie elektrokardiograficznych prób wysiłkowych.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Aktualnośći NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków
Bezpłatna opieka medyczna w Polsce. Sprawdź, gdzie się leczyć? Zobacz najbliższy termin badania. Wyrób kartę EKUZ, gdy planujesz wyjazd za granicę.
  • Komunikat DGL
    Informacja o wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń - luty 2020 r.