Aktualności

INFORMACJA

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy w celu przeprowadzenia konkursu ofert na zawarcie przez ZOZ w Dębicy umowy na świadczenie usług transportu sanitarnego niniejszym informuje, że w dniu 26.11.2010r. wpłynęła skarga oferenta, której rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 29.11.2010r. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

W związku z powyższym przesuwa się terminy postępowania konkursowego:

Oferty należy składać do dnia 3.12.2010r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.12.2010r. o godz. 13.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 6.12.2010r.

Dębica, 26.11.2010r.

 
OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie:

gabinetu o powierzchni 22,90 m2 znajdującego w Przychodni Rejonowej
Nr 1 w Dębicy ul. Cmentarna 54 dla świadczenia usług w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta obłożnie chorego i długotrwale unieruchomionego oraz wspieranie rodziny.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 6 grudnia 2010r. o godz. 11.00

Szczegółowe warunki aukcji są dostępne w Dziale Organizacji i Nadzoru a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 014 6808438.

Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

 
OGŁOSZENIE

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz.89/ z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy na świadczenia usług transportu sanitarnego.

Więcej…

 
OGŁOSZENIE

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408/ z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz.U. Nr 93, poz. 592/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Więcej…

 
OGŁOSZENIE

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

ZAPRASZA do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. rentgenodiagnostyki dla potrzeb ortodoncji,
  2. usług protetyczno – ortodontycznych.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
LogowanieAktualnośći NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków
Bezpłatna opieka medyczna w Polsce. Sprawdź, gdzie się leczyć? Zobacz najbliższy termin badania. Wyrób kartę EKUZ, gdy planujesz wyjazd za granicę.
  • Przerwa serwisowa
    Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, na dzień 21 lipca (niedziela) 2019 r. od godziny 22.00 do 22 lipca (poniedziałek) 2019...