Aktualności

Informacja


W związku z absencją chorobową personelu Laboratorium Centralnego ZOZ w Dębicy do odwołania nieczynny jest Punkt Pobrań znajdujący się w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych przy ul. Krakowskiej 91. Obecnie pacjenci mogą korzystać z Punktów Pobrań w Przychodni Rejonowej Nr 1, ul. Cmentarna 54 i w Przychodni Rejonowej Nr 5, ul. Szkolna 4.

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy informuje, że od dnia 15 października do odwołania wstrzymuje się przyjęcia planowe i pilne w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii z powodu braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych dla nowo przyjmowanych pacjentów.

Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej w tut. Szpitalu (zakażeń personelu medycznego i przebywania personelu na kwarantannie) wystąpił brak możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć. Dynamika rozwoju epidemii nie pozwala na realizację przyjęć planowych i pilnych w sposób niezakłócony i ciągły. Szpital podejmuje wszelkie możliwe czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń dla pacjentów już przyjętych i przywrócenie przyjęć dla pozostałych oczekujących w kolejce ale ich skuteczność w dużej mierze zależy od rozwoju epidemii- skali kwarantanny zachorowań wśród personelu medycznego.

z poważaniem
po. Z-ca Dyrektora 
ds. Opieki Zdrowotnej
lek.med. Julita Garbal-Sawka

Otrzymują:
1. Wojewoda Podkarpacki
2. Starostwo Powiatowe w Dębicy
3. POW NFZ w Rzeszowie
Dyrektorzy Szpitali: 
*Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie,
*Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie,
*ZOZ w Jaśle,
*Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie,
*ZOZ w Kolbuszowie,
*ZOZ w Ropczycach,
*ZOZ w Strzyżowie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (wiadomosc.PDF)Wiadomość oryg. 297 Kb114
 

Informacja


W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i obowiązującym całkowitym zakazem odwiedzin w oddziałach szpitalnych, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy informuje, że przekazywanie przesyłek i paczek dla hospitalizowanych pacjentów odbywać się będzie w godzinach 16.00 – 18.00.

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg ustny na wynajęcie wydzielonej powierzchni 44 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczne - handlowej w suterenach budynku Szpitala ZOZ w Dębicy ul. Krakowska 91, na okres 19 miesięcy. Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ul. Krakowska 91 w dniu 06.10.2020r. ogodz. 11.00 Szczegółowe warunki aukcji są dostępne w Sekcji Eksploatacyjno-Technicznej, a informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 14 6808261 ,14 6808278. Organizator przetargu ustnego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków przetargu, bez podania przyczyn.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (przetarg.PDF)przetarg 590 Kb91
 
Więcej artykułów…

Aktualnośći NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków
Bezpłatna opieka medyczna w Polsce. Sprawdź, gdzie się leczyć? Zobacz najbliższy termin badania. Wyrób kartę EKUZ, gdy planujesz wyjazd za granicę.
  • Komunikat dla świadczeniodawców
    Komunikat w sprawie dokumentów, które potwierdzają prawo osób ubezpieczonych w Zjednoczonym Królestwie do opieki zdrowotnej w Polsce