OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii.

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz.U.Nr 151, poz. 896/.Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu MZ z dnia 6 lutego 2012 roku w/s szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz.U.12.182 z dnia 17 luty 2012r./ należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

ul. Krakowska 91

39 – 200 Dębica

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Posiedzenia komisji konkursowej odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3.

 
LogowanieAktualnośći NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Przerwa serwisowa
    Z uwagi na prace konserwacyjne, 9 lutego nastąpi przerwa w dostępie do Zintegrowanego Informatora Pacjenta