OGŁOSZENIE

Na podstawie §9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy informuje, że od dnia 15 października do odwołania wstrzymuje się przyjęcia planowe i pilne w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii z powodu braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych dla nowo przyjmowanych pacjentów.

Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej w tut. Szpitalu (zakażeń personelu medycznego i przebywania personelu na kwarantannie) wystąpił brak możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć. Dynamika rozwoju epidemii nie pozwala na realizację przyjęć planowych i pilnych w sposób niezakłócony i ciągły. Szpital podejmuje wszelkie możliwe czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń dla pacjentów już przyjętych i przywrócenie przyjęć dla pozostałych oczekujących w kolejce ale ich skuteczność w dużej mierze zależy od rozwoju epidemii- skali kwarantanny zachorowań wśród personelu medycznego.

z poważaniem
po. Z-ca Dyrektora 
ds. Opieki Zdrowotnej
lek.med. Julita Garbal-Sawka

Otrzymują:
1. Wojewoda Podkarpacki
2. Starostwo Powiatowe w Dębicy
3. POW NFZ w Rzeszowie
Dyrektorzy Szpitali: 
*Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie,
*Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie,
*ZOZ w Jaśle,
*Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie,
*ZOZ w Kolbuszowie,
*ZOZ w Ropczycach,
*ZOZ w Strzyżowie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (wiadomosc.PDF)Wiadomość oryg. 297 Kb108
 

Aktualnośći NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków
Bezpłatna opieka medyczna w Polsce. Sprawdź, gdzie się leczyć? Zobacz najbliższy termin badania. Wyrób kartę EKUZ, gdy planujesz wyjazd za granicę.
  • Komunikat dla świadczeniodawców
    Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną pegfilgrastimum