Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 22/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 11.06.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 11.06.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.05.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb57
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb24
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb22
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb22
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_psycholog.doc)Projekt umowy 62 Kb24
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb21
 

OGŁOSZENIE 21/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgicznej i Poradni Kardiologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 11.06.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 11.06.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.05.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE 20/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.05.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.05.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 20.04.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb56
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb30
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb22
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb23
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_psycholog.doc)Projekt umowy 62 Kb19
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 29 Kb22
Pobierz plik (Unieważnienie  konkurs ofert  psycholog ZOL.doc)Rozstrzygnięcie30.04.201826 Kb22
 

OGŁOSZENIE 19/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb116
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb89
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb77
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb73
Pobierz plik (13_03_2018Załącznik Nr 3.doc)Projekt umowy 109 Kb85
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb74
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb59
 

OGŁOSZENIE 18/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.04.2018r.Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.03.2018r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb105
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb78
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb77
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb73
Pobierz plik (13_03_2018 Umowa.doc)Projekt umowy 77 Kb81
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb75
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb43
 
Więcej artykułów…