Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 24/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2019r. do 30.04.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (17_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb18
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb12
Pobierz plik (83zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb9
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb6
Pobierz plik (Ratownicy proj umowy 0319.docx)Projekt umowy 28 Kb11
Pobierz plik (Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku ratownika medycznego.doc)Załącznik do umowy 37 Kb5
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb4
 

OGŁOSZENIE 23/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza uzupełniający konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb63
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 55 Kb25
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb29
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb17
Pobierz plik (anestezjologia wzor umowy konk uzupeł 07-08-2019.docx)Projekt umowy 26 Kb27
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb18
Pobierz plik (56_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb7
 

OGŁOSZENIE 22/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” w Pomocy Doraźnej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 50 Kb51
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb29
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb20
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb25
Pobierz plik (karetka proj umowy 0319.docx)Projekt umowy 24 Kb24
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb22
Pobierz plik (56_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb16
 

OGŁOSZENIE 21/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez kierownika Bloku Operacyjnego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 50 Kb44
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019 (1).doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb45
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019 (1).doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb34
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb31
Pobierz plik (projekt umowy blok operacyjny 15-02-2019.doc)Projekt umowy 82 Kb38
Pobierz plik (17 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb28
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb25
 

OGŁOSZENIE 20/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2019r.