Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 65/2018


 

 

 

OGŁOSZENIE 64/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb9
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb3
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb2
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb1
Pobierz plik (Umowa 31-12-2018.doc)Projekt umowy 88 Kb3
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb2
 

OGŁOSZENIE 63/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej łącznie z pełnieniem funkcji kierownika Oddziału w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb7
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb3
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb3
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb3
Pobierz plik (Umowa Gawlik do 31-12-2018.doc)Projekt umowy 95 Kb3
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb2
 

OGŁOSZENIE 62/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Certyfikowanym Ośrodku Medycyny Podróży w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (62 OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb5
Pobierz plik (62 Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb2
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb2
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb2
Pobierz plik (zal nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 61 Kb2
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb2
 

OGŁOSZENIE 61/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb8
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb4
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb3
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb1
Pobierz plik (5_03_2018 projekt umowy.doc)Projekt umowy 101 Kb2
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb2
 
Więcej artykułów…