Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 43/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich specjalistycznych konsultacji neurochirurgicznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 25.10.2017r. do 24.10.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 25.10.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie konsultacje neurochirurgiczne - październik 2017.doc)Ogłoszenie 51 Kb12
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - konsultacja neurochirurgiczna- październik 201)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb13
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -konsultacje neurochirurgiczne - paźd)Informacja o przedmiocie konkursu 47 Kb6
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - konsultacje neurochirurgiczne- wrzesie)Formularz oferenta 45 Kb8
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - konsultacje neurochirurgiczne - październik 2017.doc)Projekt umowy 105 Kb6
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne konsultacja neurochirurgiczne -październik 2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb6
 

OGŁOSZENIE 42/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2017r. do 31.12.2019. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 49 Kb65
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb34
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje oddział szpitalny.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb26
Pobierz plik (zalacznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 39 Kb17
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy po zmianach oddziały szpialne.doc)Projekt umowy 58 Kb13
 

OGŁOSZENIE 41/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb35
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb17
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb13
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb13
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz wersja 29.05.2017.doc)Projekt umowy 66 Kb14
 

OGŁOSZENIE 40/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Chirurgiczna.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 7.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb59
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb33
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb23
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb20
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 78 Kb26
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb4
 

OGŁOSZENIE 39/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby i / lub Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb48
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb21
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb20
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb19
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz wersja 29.05.2017.doc)Projekt umowy 66 Kb17
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb10
 
Więcej artykułów…