Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 61/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb37
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb10
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb13
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 50 Kb4
Pobierz plik (POZ projekt umowy 11-2019.docx)Projekt umowy 24 Kb9
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb5
 

OGŁOSZENIE 60/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb35
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 56 Kb7
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb6
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb7
Pobierz plik (Pracownia Endoskopia lekarz umowa 11-2019.doc)Projekt umowy 83 Kb7
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb6
 

OGŁOSZENIE 59/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziałach Psychiatrycznych ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb17
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 56 Kb3
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 38 Kb3
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb3
Pobierz plik (Psychiatria dyżury proj umowy 1119.docx)Projekt umowy 23 Kb3
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb3
 

OGŁOSZENIE 58/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb21
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 56 Kb4
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb3
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb6
Pobierz plik (Umowa Ginekologia lekarz 25-10-19.docx)Projekt umowy 28 Kb9
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie 33 Kb4
 

OGŁOSZENIE 57/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.12.2019r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.12.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb43
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 56 Kb12
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb9
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb10
Pobierz plik (Umowa Ginekologia lekarz 25-10-19.docx)Projekt umowy 28 Kb10
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb6