Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 46/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2019r. do 30.09.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.09.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb46
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 54 Kb22
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb18
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb18
Pobierz plik (1 Projekt umowy.odt)Projekt umowy 29 Kb15
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb19
Pobierz plik (44 rozstrzygnięcie.doc)unieważnienie 26 Kb1
 

OGŁOSZENIE 45/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2019r. do 30.09.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.09.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb49
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 54 Kb23
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb14
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb20
Pobierz plik (projekt umowy Oddz zakazny.docx)Projekt umowy 27 Kb16
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb16
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb1
 

OGŁOSZENIE 44/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Bloku Operacyjnego w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2019r. do 31.08.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.07.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 51 Kb90
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb47
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 55 Kb50
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb43
Pobierz plik (umowa pielęgn operacyjna Blok Op 0719.docx)Projekt umowy 27 Kb39
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb39
Pobierz plik (44 rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 26 Kb33
 

OGŁOSZENIE 43/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2019r. do 31.08.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.07.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 51 Kb67
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 55 Kb47
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 31 Kb41
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb54
Pobierz plik (umowa pielęgniarka AIIT 0719.docx)Projekt umowy 28 Kb45
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb51
Pobierz plik (43 rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 26 Kb42
 

OGŁOSZENIE 42/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” w Pomocy Doraźnej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2019r. do 31.08.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.07.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 51 Kb72
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb44
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb38
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb44
Pobierz plik (karetka proj umowy 0319.docx)Projekt umowy 24 Kb41
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie 33 Kb36
Pobierz plik (42 rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 26 Kb27