Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 1//2021


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Kardiologicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 7.01.2021r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb43
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb16
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 49 Kb12
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb14
Pobierz plik (poradnia umowa 07-2020.docx)Projekt umowy 24 Kb15
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb15
 

OGŁOSZENIE 61//2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 18.01.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 18.01.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 17.12.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb48
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb34
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb24
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb28
Pobierz plik (projekt umowy pielęgniarka endoskopia 12-2020.doc)Projekt umowy 85 Kb30
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb26
 

OGŁOSZENIE 60//2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2020.295 t.j. z póżn. zm./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich specjalistycznych konsultacji neurochirurgicznych dla dzieci.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2021r. do 30.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, oraz na stronie internetowej http://zoz-debica.pl/konkursyofert.html począwszy od dnia 18.12.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb46
Pobierz plik (3SZCZE~1.DOC)Szczegółowe warunki konkursu  77 Kb33
Pobierz plik (2INFOR~1.DOC)Informacje o przedmiocie konkursu 48 Kb29
Pobierz plik (5ZACZN~1.DOC)Formularz oferenta 46 Kb26
Pobierz plik (konsultacje zewnętrzne wzór 12-2020.doc)Projekt umowy 122 Kb27
Pobierz plik (7ZARZD~1.DOC)Zarządzenie  32 Kb27
 

OGŁOSZENIE 59//2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 18.01.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 18.01.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 17.12.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb62
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 67 Kb47
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb29
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb27
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb27
Pobierz plik (umowa SOR Lekarz.docx)Projekt umowy 28 Kb26
Pobierz plik (odwolanie.pdf)Odwołanie postępowania konkursowego 116 Kb30
 

OGŁOSZENIE 58//2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Kardiologicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 19.11.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb81
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb60
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 49 Kb60
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb58
Pobierz plik (poradnia umowa 07-2020.docx)Projekt umowy 24 Kb48
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb53
Pobierz plik (Unieważnienie.pdf)Unieważnienie 156 Kb42