konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Konkursy ofert


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

nfz
Rzecznik Praw Pacjenta

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 45 gości 

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 5/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 10.02.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 10.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.01.2020r.

Oferty mogą składać podmioty lecznicze, lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej, osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji spełniający wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb74
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 64 Kb39
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb38
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb45
Pobierz plik (projekt umowy Oddz dziecięcym dyżury 1119.docx)Projekt umowy 28 Kb49
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb42
 

OGŁOSZENIE 4/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Ultrasonografii w zakresie:

1/ badań dopplerowskich naczyń tętnic szyjnych,

2/ badań ultrasonograficznych ginekologiczno - położniczych oraz badań ultrasonograficznych przesiewowych piersi.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb74
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 66 Kb43
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 32 Kb49
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 47 Kb45
Pobierz plik (Pracownie umowa wzór 1219.docx)Projekt umowy 23 Kb52
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb33
Pobierz plik (rozstrzygnięcia.doc)Rozstrzygnięcie 28 Kb54
 

OGŁOSZENIE 3/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb84
Pobierz plik (Szczególowe warunki konkursu ofert 12-11-2019.docx)Szczegółowe warunki konkursu ofert 24 Kb44
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb56
Pobierz plik (NiŚoZ formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb51
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy 15-02-2019.docx)Projekt umowy 36 Kb55
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb43
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb52
 

OGŁOSZENIE 2/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb72
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 64 Kb49
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb49
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb32
Pobierz plik (neurologia projekt umowy 12-2019.docx)Projekt umowy 28 Kb54
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb44
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 93.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb68
 

OGŁOSZENIE 1/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgicznej (pakiet I) i Poradni Neurologicznej (pakiet II) w Zespole Poradni Specjalistycznych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb68
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 61 Kb55
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb34
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 53 Kb38
Pobierz plik (umowa Poradnia.docx)Projekt umowy 27 Kb54
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb34
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb45