Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 56//2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 19.11.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb96
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb69
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 36 Kb59
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb60
Pobierz plik (Zakład diagonostyki obrazowej umowa projekt 11-2020.docx)Projekt umowy 23 Kb61
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb60
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie.pdf)Rozstrzygnięcie 147 Kb52
 

OGŁOSZENIE 55//2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Kierownika Zakładu w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 19.11.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb86
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb53
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 37 Kb55
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb54
Pobierz plik (Zakłąd Diag Obraz Kier projekt umowy 11-2020.docx)Projekt umowy 25 Kb51
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb58
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie.pdf)Rozstrzygnięcie 152 Kb56
 

OGŁOSZENIE 54//2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.11.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb99
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb59
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb66
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 44 Kb53
Pobierz plik (Oddz_Ginek lekarz umowa projekt 11-2020.docx)Projekt umowy 28 Kb65
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb58
Pobierz plik (rozstrzygnięcie31.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb72
 

OGŁOSZENIE 53//2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla kierownika Oddziału.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.11.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb60
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb41
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb33
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 44 Kb33
Pobierz plik (Oddz_Ginekol kier umowa projekt 11-2020.docx)Projekt umowy 33 Kb39
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb35
Pobierz plik (rozstrzygnięcie31.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb71
 

OGŁOSZENIE 52//2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.11.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb71
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb41
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb33
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 45 Kb37
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy 06-2020(1).docx)Projekt umowy 36 Kb45
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb41
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb89