Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 34/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” w Pomocy Doraźnej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2019r. do 30.06.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.05.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 51 Kb107
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb67
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb52
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb58
Pobierz plik (karetka proj umowy 0319.docx)Projekt umowy 24 Kb68
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb53
 

OGŁOSZENIE 33/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Zespołach Ratownictwa Medycznego „P” i „S”.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2019r. do 30.06.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.05.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE 32/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć i Transporcie Sanitarnym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2019r. do 31.05.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (32 ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb187
Pobierz plik (32 Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb122
Pobierz plik (83zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 28 Kb112
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb95
Pobierz plik (Ratownicy proj umowy 0319.docx)Projekt umowy 28 Kb127
Pobierz plik (Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku ratownika medycznego.doc)Załącznik nr 1 do umowy 37 Kb119
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb94
Pobierz plik (rozstrzygnieceŁ ratownicy sor i pd.doc)Rozstrzygnięcie 45 Kb128
 

OGŁOSZENIE 31/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2019r. do 31.05.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.04.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb91
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunko konkursu 53 Kb65
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 36 Kb54
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb64
Pobierz plik (Projekt umowy SOR 0219.odt)Projekt umowy 29 Kb54
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb56
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb63