Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 1/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgicznej (pakiet I) i Poradni Neurologicznej (pakiet II) w Zespole Poradni Specjalistycznych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb58
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 61 Kb43
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb29
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 53 Kb28
Pobierz plik (umowa Poradnia.docx)Projekt umowy 27 Kb40
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb23
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb32
 

OGŁOSZENIE 96/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Hepatologicznej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 7.01..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb61
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 60 Kb32
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 33 Kb25
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 57 Kb30
Pobierz plik (umowa poradnie projekt 16-12-19.docx)Projekt umowy 24 Kb28
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb27
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb39
 

OGŁOSZENIE 95/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

1/ badań ultrasonograficznych narządu ruchu w Pracowni Ultrasonografii

2/ badań dopplerowskich naczyń tętniczych w Pracowni Ultrasonografii

3/ badań echokardiografii w Pracowni Ultrasonografii

4/ badań ultrasonograficznych jamy brzusznej w Pracowni Ultrasonografii

5/ badań ultrasonograficznych ginekologiczno - położniczych oraz piersi w Pracowni Ultrasonografii

6/ badań ultrasonograficznych piersi

7/ opisów badań EEG w Pracowni Elektroencefalografii

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE-3.doc)Ogłoszenie 54 Kb69
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 68 Kb53
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 35 Kb46
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 47 Kb55
Pobierz plik (Pracownie umowa wzór 1219.docx)Projekt umowy 23 Kb56
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb44
Pobierz plik (rozstrzygnięcia.doc)Rozstrzygnięcie 33 Kb41
 

OGŁOSZENIE 94/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa / psychoterapeutę w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb63
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 60 Kb39
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb39
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 38 Kb48
Pobierz plik (Oddiał dzienny Psychiatryczny umowa 1119.doc)Projekt umowy 79 Kb52
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb38
Pobierz plik (94 uniewaznienie.doc)Unieważnienie 27 Kb18
 

OGŁOSZENIE 93/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb77
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 64 Kb51
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb38
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 37 Kb47
Pobierz plik (Chor Wewn i Kardiologia projekt umowy 12-2019.docx)Projekt umowy 27 Kb50
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb40
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 93.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb61