Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 30/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 20.05.2019r. do 30.04.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 19.04.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (30 ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb77
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb37
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 32 Kb34
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb39
Pobierz plik (umowa ortopedia zabiegi.korekta 0419-1.docx)Projekt umowy 26 Kb52
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb38
 

OGŁOSZENIE 29/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Wewnętrznym I.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2019r. do 30.04.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.04.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb64
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb39
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 31 Kb40
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb36
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb45
 

OGŁOSZENIE 28/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2019r. do 30.04.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.04.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb70
Pobierz plik (NiŚOZ Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb48
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 40 Kb38
Pobierz plik (NiŚoZ formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferetna 46 Kb35
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy 15-02-2019.docx)projekt umowy 35 Kb50
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb37
Pobierz plik (78 rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 35 Kb1
 

OGŁOSZENIE 27/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań Echokardiografii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2019r. do 30.04.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb74
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 55 Kb43
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb32
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb35
Pobierz plik (Echo serca umowa projekt 0319.docx)Projekt umowy 21 Kb37
Pobierz plik (17 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb33
Pobierz plik (27 rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb46
 

OGŁOSZENIE 26/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” w Pomocy Doraźnej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2019r. do 30.04.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 51 Kb62
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 55 Kb41
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb31
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb39
Pobierz plik (karetka proj umowy 0319.docx)Projekt umowy 24 Kb33
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie 32 Kb33
Pobierz plik (26_rozstrzygnięcie.doc)Informacja 21 Kb39