Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 2/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz w Poradni Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2019r. do 31.01.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (2 ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb49
Pobierz plik (2 szczegolowe waunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb21
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb34
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb21
Pobierz plik (Projekt umowy ortopedia lekarze 1218.odt)Projekt umowy 37 Kb22
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb27
 

OGŁOSZENIE 1/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2019r. do 31.01.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb41
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb27
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb30
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb25
Pobierz plik (Projekt umowy kardiologia.odt)Projekt umowy 39 Kb18
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb21
 

OGŁOSZENIE 83/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2018.1510t.j./.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 7.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 7.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (83_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb96
Pobierz plik (83 Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 58 Kb62
Pobierz plik (83zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb36
Pobierz plik (83 zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 41 Kb59
Pobierz plik (83projekt umowy zal 3_rat SOR.doc)Projekt umowy 65 Kb37
Pobierz plik (83Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb46
 

OGŁOSZENIE 82/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Certyfikowanym Ośrodku Medycyny Podróży w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (62 OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb49
Pobierz plik (62 Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb25
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb27
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb21
Pobierz plik (zal nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 61 Kb30
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb30
 

OGŁOSZENIE 81/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb47
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb29
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb28
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 38 Kb36
Pobierz plik (Projekt umowy SOR.odt)Projekt umowy 40 Kb33
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb26
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb46