Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 81/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb31
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 65 Kb9
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb11
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb9
Pobierz plik (projekt umowy Oddz dziecięcym dyżury 1119.docx)Projekt umowy 28 Kb13
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb10
 

OGŁOSZENIE 80/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa / psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb36
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 60 Kb14
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb15
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 53 Kb16
Pobierz plik (Umowa poradnia psycholog 1119.docx)Projekt umowy 24 Kb13
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb14
 

OGŁOSZENIE 79/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Hepatologicznej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb29
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 60 Kb12
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb10
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 53 Kb10
Pobierz plik (umowa Poradnia.docx)Projekt umowy 28 Kb10
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 34 Kb10
 

OGŁOSZENIE 78/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb34
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 65 Kb19
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 35 Kb12
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb11
Pobierz plik (projekt umowy Oddz dziecięcym dyżury 1119.docx)Projekt umowy 28 Kb10
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb9
 

OGŁOSZENIE 77/2019


 

Działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziecięcym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb38
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 64 Kb15
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb19
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb17
Pobierz plik (projekt umowy Oddz dziecięcym dyżury 1119.docx)Projekt umowy 28 Kb12
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb12