Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 12/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - histopatologia

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.02.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania histopatologiczne- luty 2017.doc)Ogłoszenie 51 Kb76
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - badania histopatologiczne - luty 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb91
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - badania histopatologiczne - luty 20)Informacja o przedmiocie konkursu 56 Kb86
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania histopatologiczne - luty 2017.)Formularz oferenta 51 Kb91
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania histopatologiczne - luty 2017.doc)Projekt umowy 115 Kb79
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne histopatologia - luty 2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 35 Kb81
Pobierz plik (10. Komunikat_ zmieniona godzizna otwarcia - histopatologia - luty 2017.doc)Zmiana godziny otwarcia ofert 38 Kb17
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania histopatologiczne - luty 2017.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb28
 

OGŁOSZENIE 11/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziennym Chemioterapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 03.02.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb111
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb263
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb241
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb242
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 1 61 Kb246
Pobierz plik (projekt umowy zal 3kierownik.doc)Projekt umowy 2 62 Kb251
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb239
 

OGŁOSZENIE 10/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 2.02.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb66
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb55
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb51
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb59
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb54
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb51
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb24
 

OGŁOSZENIE 9/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz.U. 2015.618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Ortopedyczna.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2017r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 30.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb73
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb144
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb143
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 49 Kb142
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 79 Kb141
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb144
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb20
 

OGŁOSZENIE 8/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz.U. 2015.618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Onkologiczna.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 17.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb96
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb156
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb147
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 46 Kb149
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 71 Kb151
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb151
Pobierz plik (O G Ł O S Z E N I E przesuniecie.doc)KOMUNIKAT 20 Kb49
Pobierz plik (treść ogłoszenia nowego OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb63
 
Więcej artykułów…