Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 20/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.05.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.05.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 20.04.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb67
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb40
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb33
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb34
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_psycholog.doc)Projekt umowy 62 Kb29
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 29 Kb31
Pobierz plik (Unieważnienie  konkurs ofert  psycholog ZOL.doc)Rozstrzygnięcie30.04.201826 Kb34
 

OGŁOSZENIE 19/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb126
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb102
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb87
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb83
Pobierz plik (13_03_2018Załącznik Nr 3.doc)Projekt umowy 109 Kb100
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb85
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb81
 

OGŁOSZENIE 18/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.04.2018r.Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.03.2018r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb115
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb90
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb88
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb83
Pobierz plik (13_03_2018 Umowa.doc)Projekt umowy 77 Kb95
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb85
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb60
 

OGŁOSZENIE 17/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Ratownictwie Medycznym (Zespoły Ratownictwa Medycznego, Transport Sanitarny, Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (17_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb134
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 59 Kb130
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb108
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 40 Kb107
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_rat SOR.doc)Projekt umowy1 65 Kb109
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 2 61 Kb102
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb108
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb59
 

OGŁOSZENIE 16/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb130
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb105
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb102
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb103
Pobierz plik (zal nr 3Podkontrakt pomoc doraźna.doc)Projekt umowy 73 Kb107
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 39 Kb103
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb38
 
Więcej artykułów…