Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 91/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb52
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb31
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb24
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb29
Pobierz plik (Umowa anestezjologia - finał na II konkurs.odt)Projekt umowy 33 Kb42
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb29
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb25
 

OGŁOSZENIE 90/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb41
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb19
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb16
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb14
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia  lekarze.odt)Projekt umowy 41 Kb21
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb14
Pobierz plik (unieważnienie.doc)informacja 34 Kb12
 

OGŁOSZENIE 89/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb26
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb13
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb13
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb12
Pobierz plik (Projekt umowa SOR.odt)Projekt umowy 45 Kb11
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb12
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)informacja 34 Kb17
 

OGŁOSZENIE 88/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb42
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb19
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb18
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb17
Pobierz plik (11_12_2017Projekt umowy pomoc doraźna+załącznik nr1.odt)Projekt umowy 38 Kb34
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb18
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb41
 

OGŁOSZENIE 87/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Zakładu.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb28
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb15
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb15
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb14
Pobierz plik (projekt umowy ZDO+ kierownik.odt)Projekt umowy 39 Kb23
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb14
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb23
 
Więcej artykułów…