Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 11/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Ortopedycznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 22.03.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 22.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb62
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb50
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb46
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb49
Pobierz plik (Metorg projekt umowy właściwy.doc)Projekt umowy 93 Kb51
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb46
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb40
 

OGŁOSZENIE 10/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638j.t./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich - chirurgii naczyniowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2018r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu chirurgii naczyniowej - luty 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb81
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - chirurgii naczyniowej - luty 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb54
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - chirurgia naczyniowa - luty 2018.do)Informacje o przedmiocie konkursu 47 Kb55
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - chirurgii naczyniowej - luty 2018.doc)Formularz oferenta 45 Kb55
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - chirurgia naczyniowa - luty 2018.doc)Projekt umowy 107 Kb58
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne chirurgia naczyniowa - luty 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb50
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - chirurgii naczyniowa - luty 2018.doc)Rozstrzygnięcie konkursu 23 Kb37
 

OGŁOSZENIE 9/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638j.t./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - badania z zakresu bronchoskopii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2018r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu bronchoskopii - luty 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb70
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bronchoskopia - luty 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb43
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - bronchoskopia- luty 2018.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 63 Kb43
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania gruźlica - luty 2018.doc)Formularz oferenta 66 Kb43
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania bronchoskopia- luty 2018.doc)Projekt umowy 130 Kb40
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu gruźlicy - luty 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 33 Kb42
Pobierz plik (Unieważnienie badania z zakresu bronchoskopii luty 2018.doc)Unieważnienie 22 Kb31
 

OGŁOSZENIE 8/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb70
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb61
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb56
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb53
Pobierz plik (Załącznik Nr 3projekt umowy.doc)Projekt umowy 85 Kb57
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb58
 

OGŁOSZENIE 7/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem funkcji zastępcy Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 12.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 12.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb85
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb61
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb59
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb58
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia + zastępca kierownika.odt)Projekt umowy 41 Kb62
Pobierz plik (zakres obowiązków z-ca kierownika ortopedia.odt)załącznik nr 1 32 Kb59
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb61
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb78
 
Więcej artykułów…