Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 48//2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej Nr 5 w Dębicy w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.11.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb55
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 67 Kb40
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 35 Kb37
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb34
Pobierz plik (POZ Lekarz umowa projekt 11-2020.docx)Projekt umowy 23 Kb38
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb40
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 31 Kb62
 

OGŁOSZENIE 47//2020


 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Urologicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.11.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb66
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 67 Kb46
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 49 Kb43
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb41
Pobierz plik (poradnia urologiczna umowa 07-2020.docx)Projekt umowy 24 Kb47
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb45
 

OGŁOSZENIE 46//2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich specjalistycznych konsultacji neurochirurgicznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.12.2020r. do 30.11.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.12.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, oraz na stronie internetowej http://zoz-debica.pl/konkursyofert.html począwszy od dnia 03.11.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu konsultacji neurochirurgicznych - listopad 2020.d)Ogłoszenie 52 Kb77
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu -konsultacje neurochirurgiczne - listopad 2020.D)Szczegółowe warunki konkursu 77 Kb59
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -konsultacje neurochirurgiczne - list)Informacje o przedmiocie konkursu 49 Kb49
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - konsultacje neurochirurgiczne-listopad)Formularz oferenta 46 Kb52
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - konsultacje neurochirurgiczne - listopad 2020.doc)Projekt umowy 124 Kb50
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne konsulatcje neurochirurgiczne-listopad 2020.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb46
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - konsultacje neurochirurgiczne listopad 2020.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb48
 

OGŁOSZENIE 45//2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Chirurgicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.11.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb84
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb48
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 45 Kb50
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb50
Pobierz plik (poradnia okulistyczna umowa 07-2020.docx)Projekt umowy 24 Kb51
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie  31 Kb51
 

OGŁOSZENIE 44//2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2020.295 t.j. z póżn. zm./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań urodynamicznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.12.2020r. do 30.11.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.12.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, oraz na stronie internetowej http://zoz-debica.pl/konkursyofert.html począwszy od dnia 02.11.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badań urodynamicznych- październik 2020.doc)Ogłoszenie 52 Kb66
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu -badania urodynamiczne - październik 2020.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 77 Kb55
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 badania urodynamiczne - październik 2)Informacje o przedmiocie konkursu 49 Kb52
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki badania urodynamiczne - październik 2020)Formularz oferenta 46 Kb50
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania urodynamiczne - październik 2020.doc)Projekt umowy 126 Kb53
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania urodynamiczne-październik 2020.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb50
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania urodynamiczne - październik 2020.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb37