Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 27/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań Echokardiografii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2019r. do 30.04.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb108
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 55 Kb74
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb67
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb65
Pobierz plik (Echo serca umowa projekt 0319.docx)Projekt umowy 21 Kb70
Pobierz plik (17 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb60
Pobierz plik (27 rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb84
 

OGŁOSZENIE 26/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” w Pomocy Doraźnej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2019r. do 30.04.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 51 Kb98
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 55 Kb78
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb65
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb69
Pobierz plik (karetka proj umowy 0319.docx)Projekt umowy 24 Kb60
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie 32 Kb65
Pobierz plik (26_rozstrzygnięcie.doc)Informacja 21 Kb66
 

OGŁOSZENIE 25/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2019r. do 30.04.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb97
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 55 Kb67
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb90
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertenta 43 Kb83
Pobierz plik (umowa anestezjologia nowa 27-02-2019.docx)Projekt umowy 31 Kb83
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb70
Pobierz plik (przesunięcie rozstrzygnięcia.doc)Rozstrzygnięcie 40 Kb105
 

OGŁOSZENIE 24/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2019r. do 30.04.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (17_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb156
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb140
Pobierz plik (83zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb130
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb90
Pobierz plik (Ratownicy proj umowy 0319.docx)Projekt umowy 28 Kb114
Pobierz plik (Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku ratownika medycznego.doc)Załącznik do umowy 37 Kb104
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb97
Pobierz plik (Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku ratownika medycznego z przymusem.doc)Rozstrzygnięcie 42 Kb167
 

OGŁOSZENIE 23/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza uzupełniający konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb114
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 55 Kb81
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb85
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb83
Pobierz plik (anestezjologia wzor umowy konk uzupeł 07-08-2019.docx)Projekt umowy 26 Kb87
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb83
Pobierz plik (56_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb109