konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Konkursy ofert


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

nfz
Rzecznik Praw Pacjenta

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 105 gości 

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 11/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb86
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 62 Kb67
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 38 Kb72
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb71
Pobierz plik (neurologia projekt umowy 12-2019.docx)Projekt umowy 28 Kb72
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb78
 

OGŁOSZENIE 10/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Nefrologicznej w Zespole Poradni Specjalistycznych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb88
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 69 Kb75
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 40 Kb66
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 52 Kb65
Pobierz plik (umowa Poradnia.docx)Projekt umowy 28 Kb58
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb68
 

OGŁOSZENIE 9/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.03.2020r. do 31.12.2021. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 17.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb129
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 61 Kb119
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje oddział szpitalny.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 31 Kb85
Pobierz plik (formularz oferenta Pielęgniarka NIŚOZ 10-2019.doc)Formularz oferenta 41 Kb83
Pobierz plik (Pielęgniarki szpital wzór umowy 14-02-2020-1.doc)Projekt umowy 92 Kb99
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb67
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb95
 

OGŁOSZENIE 8/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb107
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 65 Kb69
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 39 Kb69
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferty 37 Kb70
Pobierz plik (Umowa Ginekologia lekarz 25-10-19 konk nr 57.docx)Projekt umowy 27 Kb73
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb70
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb91
 

OGŁOSZENIE 7/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb97
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 68 Kb76
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb66
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb71
Pobierz plik (Zakład diagonostyki obrazowej umowa 01-2020.docx)Projekt umowy 24 Kb76
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb72
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb71