Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 15/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników rtg w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r.. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.02.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb81
Pobierz plik (techniki rtg Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb42
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb39
Pobierz plik (formularz oferenta Pielęgniarka 0219.doc)Formularz oferenta 42 Kb39
Pobierz plik (Podkontrakt technik rtg 0219.doc)Projekt umowy 64 Kb38
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb40
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb46
 

OGŁOSZENIE 14/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Dziecięcej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 18.03.2019r. do 17.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 18.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 20.02.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb47
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb23
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb21
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb23
Pobierz plik (Rehabilitacja projekt umowy 08-02-0219.docx)Projekt umowy 25 Kb33
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb24
Pobierz plik (14_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb37
 

OGŁOSZENIE 13/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.02.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb55
Pobierz plik (NiŚOZ Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb26
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 40 Kb19
Pobierz plik (NiŚoZ formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb31
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy 15-02-2019.docx)Projekt umowy 35 Kb51
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb21
Pobierz plik (78 rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 35 Kb30
 

OGŁOSZENIE 12/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r.. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.02.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie Pielęgniarka 0219.doc)Ogłoszenie 50 Kb85
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb82
Pobierz plik (formularz oferenta Pielęgniarka 0219.doc)Formularz oferenta 41 Kb54
Pobierz plik (projekt umowy Pielęgniarka 0219.doc)Projekt umowy 68 Kb57
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb53
Pobierz plik (odwołanie Pielęgniarka 0219.doc)Odwołanie 37 Kb76
 

OGŁOSZENIE 11/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach Psychiatrycznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 4.03.2019r. do 3.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 4.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.02.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb61
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb40
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb39
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb43
Pobierz plik (Psychiatria dyżury proj umowy 0119.docx)Projekt umowy 23 Kb34
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb38
Pobierz plik (uniewaznienie.doc)unieważnienie 26 Kb16