Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 22/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” w Pomocy Doraźnej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 50 Kb93
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb75
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb65
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb66
Pobierz plik (karetka proj umowy 0319.docx)Projekt umowy 24 Kb66
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb60
Pobierz plik (56_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb83
 

OGŁOSZENIE 21/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez kierownika Bloku Operacyjnego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 50 Kb94
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019 (1).doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb91
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019 (1).doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb82
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb74
Pobierz plik (projekt umowy blok operacyjny 15-02-2019.doc)Projekt umowy 82 Kb106
Pobierz plik (17 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb70
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb95
 

OGŁOSZENIE 20/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE 19/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz w Poradni Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.02.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (2 ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb109
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb78
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb71
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb64
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb69
Pobierz plik (Projekt umowy ortopedia lekarze 1218.odt)Projekt umowy 34 Kb55
Pobierz plik (56_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb79
 

OGŁOSZENIE 18/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań w postaci monitorowania EKG metodą Holtera.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.02.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb97
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb68
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb69
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb77
Pobierz plik (umowa badanie Holter 0219.docx)Projekt umowy 20 Kb75
Pobierz plik (17 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb73
Pobierz plik (18 rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 35 Kb70