konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Konkursy ofert


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

nfz
Rzecznik Praw Pacjenta

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 109 gości 

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 13/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 2.03.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb149
Pobierz plik (Szczególowe warunki konkursu ofert 12-11-2019.docx)Szczegółowe warunki konkursu ofert 23 Kb130
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 45 Kb131
Pobierz plik (NiŚoZ formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb133
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy 15-02-2019.docx)Projekt umowy 36 Kb119
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb115
 

OGŁOSZENIE 12/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – elektromiografia i elektroneurografia.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2020r. do 31.03.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania EMG - marzec 2020.doc)Ogłoszenie 52 Kb142
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - badania EMG - marzec 2020.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb129
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załącznik Nr 1 - marzec 2020.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 51 Kb122
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania EMG - marzec 2020.doc)Formularz oferenta 52 Kb125
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania EMG -marzec 2020.doc)Projekt umowy 107 Kb129
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne EMG - marzec 2020.doc)Zarządzenie 32 Kb128
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania EMG -marzec 2020.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb139
 

OGŁOSZENIE 11/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb141
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 62 Kb123
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 38 Kb131
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb125
Pobierz plik (neurologia projekt umowy 12-2019.docx)Projekt umowy 28 Kb128
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb132
 

OGŁOSZENIE 10/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Nefrologicznej w Zespole Poradni Specjalistycznych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb144
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 69 Kb130
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 40 Kb126
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 52 Kb125
Pobierz plik (umowa Poradnia.docx)Projekt umowy 28 Kb113
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb123
 

OGŁOSZENIE 9/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.03.2020r. do 31.12.2021. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 17.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb186
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 61 Kb179
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje oddział szpitalny.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 31 Kb138
Pobierz plik (formularz oferenta Pielęgniarka NIŚOZ 10-2019.doc)Formularz oferenta 41 Kb138
Pobierz plik (Pielęgniarki szpital wzór umowy 14-02-2020-1.doc)Projekt umowy 92 Kb156
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb123
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb150