Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 82/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb46
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 64 Kb33
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb32
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb32
Pobierz plik (projekt umowy Oddz dziecięcym dyżury 1119.docx)Projekt umowy 28 Kb27
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb29
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb55
 

OGŁOSZENIE 81/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb47
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 65 Kb27
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb27
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb25
Pobierz plik (projekt umowy Oddz dziecięcym dyżury 1119.docx)Projekt umowy 28 Kb27
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb32
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 27 Kb21
 

OGŁOSZENIE 80/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa / psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb50
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 60 Kb30
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb34
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 53 Kb32
Pobierz plik (Umowa poradnia psycholog 1119.docx)Projekt umowy 24 Kb33
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb29
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb18
 

OGŁOSZENIE 79/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Hepatologicznej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb44
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 60 Kb31
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb29
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 53 Kb28
Pobierz plik (umowa Poradnia.docx)Projekt umowy 28 Kb32
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 34 Kb30
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 79.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb28
 

OGŁOSZENIE 78/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb48
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 65 Kb35
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 35 Kb26
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb25
Pobierz plik (projekt umowy Oddz dziecięcym dyżury 1119.docx)Projekt umowy 28 Kb29
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb22
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 27 Kb23