Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 70/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Poradni Specjalistycznych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb74
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 60 Kb28
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 65 Kb30
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 53 Kb35
Pobierz plik (umowa Poradnia KArdiologiczna wzór 18-10-2019.docx)Projekt umowy 27 Kb27
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb22
Pobierz plik (informacja 70.doc)Informacja 23 Kb33
 

OGŁOSZENIE 69/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.12.2019r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.12.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.11.2019r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb38
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 60 Kb19
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb16
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb18
Pobierz plik (umowa lekarz SOR 1019.docx)Projekt umowy 28 Kb19
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb16
 

OGŁOSZENIE 68/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb45
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 64 Kb21
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb20
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 47 Kb28
Pobierz plik (umowa kier Ortopedia 21-10-2019.docx)Projekt umowy 34 Kb23
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb18
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb15
 

OGŁOSZENIE 67/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb33
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 62 Kb18
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb15
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb15
Pobierz plik (chirurg ogólna kierownik umowa 21-10-2019.docx)Projekt umowy 33 Kb24
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb15
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb12
 

OGŁOSZENIE 66/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb40
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 62 Kb19
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb17
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb16
Pobierz plik (Chirurgia Og i Prac Endoskopii umowa 22-10-2019.docx)Projekt umowy 30 Kb27
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb18
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb12