Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 82/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Laryngologicznej, Poradni Kardiologicznej i Poradni Onkologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb48
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb23
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 40 Kb19
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb20
Pobierz plik (Poradnie spec.odt)Projekt umowy 35 Kb20
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb12
 

OGŁOSZENIE 81/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb53
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb27
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb22
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb30
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia + kierownik.odt)Projekt umowy 35 Kb28
Pobierz plik (1_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb19
 

OGŁOSZENIE 80/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb55
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb22
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb19
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb20
Pobierz plik (projekt umowy chirurgia + kierownik.odt)Projekt umowy 35 Kb20
Pobierz plik (1_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb17
 

OGŁOSZENIE 79/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb29
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb15
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb18
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb11
Pobierz plik (projekt umowy Rehabilitacja + kierownik.odt)Projekt umowy 34 Kb13
Pobierz plik (2_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb22
 

OGŁOSZENIE 78/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 18.12.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 18.12.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb60
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb39
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb31
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb35
Pobierz plik (Projekt umowy neurologia - lekarze-1.odt)Projekt umowy 35 Kb33
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb23
 
Więcej artykułów…