Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 2/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb92
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb68
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb60
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb52
Pobierz plik (Umowa anestezjologia - finał na  konkurs 22.12.odt)Projekt umowy 36 Kb52
Pobierz plik (załącznik do umowy Anestezjologia.doc)zał nr 1 60 Kb50
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb51
Pobierz plik (17_01_2018 uniewaznienie.doc)Informacja 26 Kb35
 

OGŁOSZENIE 1/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb94
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb79
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb62
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb62
Pobierz plik (27_11_2017 umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 44 Kb68
Pobierz plik (zakres do umowy.odt)zał nr 1 25 Kb64
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 39 Kb66
Pobierz plik (17_01_2018rozstrzygnięcie.doc)Informacja 21 Kb38
 

OGŁOSZENIE 101/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 17.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 17.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb96
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb85
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb80
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb71
Pobierz plik (11_12_2017Projekt umowy pomoc doraźna+załącznik nr1.odt)Projekt umowy 38 Kb82
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb70
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb49
 

OGŁOSZENIE 100/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 15.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 15.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb84
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb58
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 43 Kb60
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb59
Pobierz plik (Projekt umowa SOR.odt)Projekt umowy 45 Kb58
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb57
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb63
 

OGŁOSZENIE 99/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 15.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 15.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb96
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb61
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb55
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb57
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia  lekarze.odt)Projekt umowy 41 Kb61
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb55
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb66
 
Więcej artykułów…