Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 93/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb80
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb47
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb46
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb46
Pobierz plik (projekt umowy neonatologia lekarze.odt)Projekt umowy 40 Kb54
Pobierz plik (Zakres obowiązków lekarze neonatolodzy.odt)Zakres obowiazków 29 Kb40
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb44
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb43
 

OGŁOSZENIE 92/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb93
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb50
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb56
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb57
Pobierz plik (umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 42 Kb73
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 39 Kb50
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb48
 

OGŁOSZENIE 91/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb79
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb58
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb50
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb54
Pobierz plik (Umowa anestezjologia - finał na II konkurs.odt)Projekt umowy 33 Kb70
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb57
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb54
 

OGŁOSZENIE 90/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb71
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb47
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb43
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb42
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia  lekarze.odt)Projekt umowy 41 Kb49
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb42
Pobierz plik (unieważnienie.doc)informacja 34 Kb40
 

OGŁOSZENIE 89/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb53
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb41
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb42
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb40
Pobierz plik (Projekt umowa SOR.odt)Projekt umowy 45 Kb39
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb38
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)informacja 34 Kb45
 
Więcej artykułów…