Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 3/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby”.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 6.02.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 6.02.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb57
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 50 Kb144
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb144
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb143
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 60 Kb147
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb147
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Unieważnienie 21 Kb35
 

OGŁOSZENIE 2/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz.U. 2015.618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii dziecięcej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Chirurgiczna.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 6.02.2017r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 6.02.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb50
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb138
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb132
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 49 Kb135
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 79 Kb135
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb134
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Unieważnienie 21 Kb25
 

OGŁOSZENIE 1/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz.U. 2015.618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Chirurgiczna.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2017r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 2.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb57
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb37
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 49 Kb36
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 79 Kb38
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb37
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Unieważnienie 20 Kb20
 

OGŁOSZENIE 45/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Psychiatrycznym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.12.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (43_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb77
Pobierz plik (Szczegółowe warunki psychaitria.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb110
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb106
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 39 Kb106
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_kierownik.doc)Projekt umowy 61 Kb106
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb103
Pobierz plik (rozstrzygnięcie psychiatria.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb39
 

OGŁOSZENIE 44/2016

 


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby”.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.12.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb87
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 50 Kb109
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb97
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb103
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 60 Kb93
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb97
Pobierz plik (O G Ł O S Z E N I E przesuniecie.doc)KOMUNIKAT 20 Kb41
Pobierz plik (OgłOSZENIE1.doc)Ogłoszenie 50 Kb35
Pobierz plik (1 informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb37
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Unieważnienie 21 Kb42
 
Więcej artykułów…