Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 16/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb134
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb109
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb106
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb109
Pobierz plik (zal nr 3Podkontrakt pomoc doraźna.doc)Projekt umowy 73 Kb110
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 39 Kb108
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb45
 

OGŁOSZENIE 15/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb128
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb103
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb102
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb96
Pobierz plik (5_03_2018 projekt umowy.doc)Projekt umowy 101 Kb99
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb99
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb35
 

OGŁOSZENIE 14/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb108
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb90
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb83
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb80
Pobierz plik (projekt umowy 26_02_2018.docx)Projekt umowy 25 Kb85
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb85
Pobierz plik (17_01_2018rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb27
 

OGŁOSZENIE 13/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638 j.t./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie: diagnostyki infekcji, biochemii, immunochemii i mikrobiologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2018r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.02.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE 12/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb89
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb53
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb56
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb54
Pobierz plik (Załącznik Nr 3projekt umowy.doc)Projekt umowy 85 Kb57
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb48
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb27
 
Więcej artykułów…