Konkursy ofert

OGŁOSZENIE - ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii wraz z pełnieniem funkcji kierownika Oddziału.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb241
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta 39 Kb223
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb222
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb245
Pobierz plik (zal nr 3 Podkontrakt oddział plu kierownik oddziału.doc)Podkontrakt oddział plu kierownik oddziału 63 Kb229
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Wewnętrzne 31 Kb232
Pobierz plik (rozstrzygniecie ODDZIAŁ WEW II.doc)Rozstrzygnięcie20.01.201223 Kb238

Więcej…

 

OGŁOSZENIE POMOC DORAŹNA LEK.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego w Pomocy Doraźnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 11.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 11.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb227
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb199
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb224
Pobierz plik (zal nr 3Podkontrakt pomoc doraźna.doc)Załącznik nr 3 56 Kb222
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb231
Pobierz plik (rozstrzygniecie ratownictwo.doc)Rozstrzygnięcie04.01.201227 Kb263
 

OGŁOSZENIE SPEC


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Ortopedycznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 11.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 11.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb213
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb190
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 35 Kb207
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy.doc)Załącznik nr 3 pr. umowy 75 Kb196
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb205
Pobierz plik (rozstrzygniecie poradnia ortop.doc)Rozstrzygnięcie04.01.201229 Kb242
 

OGŁOSZENIE SOR


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 11.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 11.01.2012r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 48 Kb201
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb180
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb209
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Załącznik nr 3 pr. umowy 64 Kb194
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb215
Pobierz plik (rozstrzygniecie SOR.doc)Rozstrzygnięcie04.01.201225 Kb293
 

OGŁOSZENIE POZ NOCNA OPIEKA LEKARSKA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 11.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 11.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 49 Kb239
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb211
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 26 Kb226
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy.doc)Załącznik nr 3 pr. umowy 57 Kb229
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)szczegółowe warunki 48 Kb244
Pobierz plik (rozstrzygniecie wyj, amb.doc)Rozstrzygnięcie04.01.201234 Kb684
 
Więcej artykułów…