Konkursy ofert

OGŁOSZENIE na wykonywanie badań densytometrycznych


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych zlecanych przez lekarzy ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2014r. do 31.12.2015r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2014r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb257
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 33 Kb257
Pobierz plik (Szczególowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 51 Kb234
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb236
Pobierz plik (zalacznik nr 3 Umowa.doc)Umowa 104 Kb345
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 30 Kb225
Pobierz plik (rozstrzygniecie densytometria.doc)Rozstrzygniecie16.10.201322 Kb221
 

OGŁOSZENIE  świadczeńia lekarskie w Oddz. Psychiatrycznym III


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Psychiatrycznym III.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2013r. do 31.12.2015r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2013r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb296
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konk. 27 Kb288
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb307
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy 64 Kb273
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb274
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb263
 

OGŁOSZENIE specjalistycznych konsultacji lekarskich


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2013r. do 31.05.2015r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2013r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb325
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 49 Kb288
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Formularz oferenta 62 Kb275
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 47 Kb259
Pobierz plik (umowa konsultacje.doc)Umowa 105 Kb253
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb263
Pobierz plik (informacja.doc)Informacja16.05.201321 Kb269
Pobierz plik (OgłOSZENIE new.doc)Ogłoszenie16.05.201350 Kb261
Pobierz plik (umowa konsultacje new.doc)Umowa konsultacje16.05.201297 Kb291
Pobierz plik (zalacznik nr 1-konsultacje specjalistyczne.doc)Załącznik nr 116.05.201349 Kb256
Pobierz plik (rozstrzygniecie konsultacje specjalistyczne kardiologiczne 28 maja.doc)Rostrzygnięcie konkursu konsultacje28.05.201323 Kb273
 

OGŁOSZENIE w zakresie konsultacji dermatologicznych


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie konsultacji dermatologicznych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2013r. do 31.12.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2013r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb260
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 24 Kb305
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb276
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb300
Pobierz plik (zał nr 3_ umowa.doc)Umowa 61 Kb309
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb299
 

OGŁOSZENIE badania laboratoryjne


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – biochemii, immunodiagnostyki, diagnostyki infekcji, immunochemii, badań mikrobiologicznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2013r. do 31.05.2015r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2013r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb347
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 69 Kb351
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Formularz oferenta 113 Kb315
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb342
Pobierz plik (umowa laboratorium.doc)Umowa 105 Kb302
Pobierz plik (wniosek o wszczęcie.doc)Wniosek o wszczęcie 69 Kb328
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb294
Pobierz plik (informacja.doc)Informacja16.05.201322 Kb245
Pobierz plik (OgłOSZENIE new.doc)Ogłoszenie16.05.201351 Kb267
Pobierz plik (umowa laboratorium new.doc)Umowa Laboratorium16.05.2013106 Kb268
Pobierz plik (zalacznik nr 1-badania laboratoryjne.doc)Załącznik nr 116.05.201371 Kb288
Pobierz plik (rozstrzygniecie laboratorium 28 maja.doc)Rozstrzygnięcie konkursu laboratorium28.05.201324 Kb296
 
Więcej artykułów…