konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Konkursy ofert


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

nfz
Rzecznik Praw Pacjenta

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 187 gości 

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 7/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb149
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 68 Kb127
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb115
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb124
Pobierz plik (Zakład diagonostyki obrazowej umowa 01-2020.docx)Projekt umowy 24 Kb130
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb128
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb127
 

OGŁOSZENIE 6/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie: diagnostyki infekcji, biochemii klinicznej, immunodiagnostyki, autoimmunologii, genetyki, koagulacji, alergologii, hematologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.03.2020r. do 28.02.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 24.01.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - luty 2020r..doc)Ogłoszenie 52 Kb162
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bad. labor. - luty 2020.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 58 Kb152
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -bad. labor. luty 2020r..doc)Informacje o przedmiocie konkursu 87 Kb147
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - bad. labor.- luty 2020r..doc)Formularz oferenta 104 Kb129
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- luty 2020r..doc)Projekt umowy 164 Kb128
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu bad. labor. - luty 2020r..doc)Zarządzenie 32 Kb130
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne - luty 2020r..doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb129
 

OGŁOSZENIE 5/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 10.02.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 10.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.01.2020r.

Oferty mogą składać podmioty lecznicze, lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej, osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji spełniający wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb163
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 64 Kb129
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb131
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb148
Pobierz plik (projekt umowy Oddz dziecięcym dyżury 1119.docx)Projekt umowy 28 Kb138
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb141
 

OGŁOSZENIE 4/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Ultrasonografii w zakresie:

1/ badań dopplerowskich naczyń tętnic szyjnych,

2/ badań ultrasonograficznych ginekologiczno - położniczych oraz badań ultrasonograficznych przesiewowych piersi.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb171
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 66 Kb129
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 32 Kb145
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 47 Kb129
Pobierz plik (Pracownie umowa wzór 1219.docx)Projekt umowy 23 Kb133
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb116
Pobierz plik (rozstrzygnięcia.doc)Rozstrzygnięcie 28 Kb155
 

OGŁOSZENIE 3/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb173
Pobierz plik (Szczególowe warunki konkursu ofert 12-11-2019.docx)Szczegółowe warunki konkursu ofert 24 Kb132
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb151
Pobierz plik (NiŚoZ formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb149
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy 15-02-2019.docx)Projekt umowy 36 Kb152
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb135
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb149