Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 83/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2018.1510t.j./.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 7.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 7.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (83_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb111
Pobierz plik (83 Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 58 Kb74
Pobierz plik (83zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb46
Pobierz plik (83 zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 41 Kb75
Pobierz plik (83projekt umowy zal 3_rat SOR.doc)Projekt umowy 65 Kb45
Pobierz plik (83Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb63
 

OGŁOSZENIE 82/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Certyfikowanym Ośrodku Medycyny Podróży w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (62 OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb62
Pobierz plik (62 Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb35
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb42
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb28
Pobierz plik (zal nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 61 Kb42
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb41
 

OGŁOSZENIE 81/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb56
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb39
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb36
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 38 Kb46
Pobierz plik (Projekt umowy SOR.odt)Projekt umowy 40 Kb39
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb34
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb59
 

OGŁOSZENIE 80/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb44
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb47
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb30
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb49
Pobierz plik (projekt umowy ZDO lekarze.odt)Projekt umowy 36 Kb39
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb34
Pobierz plik (rostrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb43
 

OGŁOSZENIE 79/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Zakładu.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb47
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb44
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb36
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb29
Pobierz plik (projekt umowy ZDO+ kierownik.odt)Projekt umowy 39 Kb38
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb27
Pobierz plik (rostrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb44