Konkursy ofert

OGŁOSZENIE ANESTEZJOLOGIA I INTESYWNA TERAPIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2012r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb232
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb215
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje 27 Kb240
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb211
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy 63 Kb210
Pobierz plik (rozstrzygniecie anestezjologia.doc)Rozstrzygnięcie17.04.201221 Kb248
 

OGŁOSZENIE  PRACOWNIA  ULTRASONOGRAFII


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Ultrasonografii dla pacjentów, którzy zakupują usługę w ZOZ w Dębicy wg stawek z Cennika opłat za świadczenia zdrowotne w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb223
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb218
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 47 Kb207
Pobierz plik (zal nr 3 umowa.doc)Umowa 58 Kb232
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja 26 Kb209
Pobierz plik (rozstrzygniecie usg - echo.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb221
 

OGŁOSZENIE ZAKAŹNY


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Chorób Wątroby.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb206
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb226
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy 63 Kb203
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz 47 Kb210
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje 25 Kb220
Pobierz plik (rozstrzygniecie zakazny.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb210
 

OGŁOSZENIE POZ NOCNA OPIEKA LEKARSKA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2012r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE1.doc)Ogłoszenie 49 Kb234
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb266
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz 39 Kb229
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekr umowy 57 Kb351
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje 26 Kb248
Pobierz plik (rozstrzygniecie nocna i swiateczna poz.doc)Rozstrzygniecie 22 Kb233
 

OGŁOSZENIE OKULISTYKA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Okulistyki wraz z pełnieniem funkcji kierownika Oddziału.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.02.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb217
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb232
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 29 Kb221
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb205
Pobierz plik (zal nr 3 Podkontrakt oddział plu kierownik oddziału.doc)Podkontrakt 62 Kb216
Pobierz plik (17_02_2012rozstrzygniecie ODDZIAŁ okulistyki.doc)Rozstrzygniecie17.02.201223 Kb216
 
Więcej artykułów…