Konkursy ofert

OGŁOSZENIE Poradni Laryngologicznej


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Laryngologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 7.01.2013r. do 31.12.2014r. z  terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 7.01.2013r.

.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb310
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb298
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedm. konkursu 33 Kb311
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb310
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 77 Kb266
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie wewnętrzne 31 Kb298
 

OGŁOSZENIE SOR z Izbą Przyjęć.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 07.01.2013r. do 31.12.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 07.01.2013r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb266
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb242
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb284
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy 64 Kb246
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb271
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb294
 

OGŁOSZENIE  Ambul. Opieka Specjalistyczna w Poradni Endokrynologicznej


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Endokrynologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2013r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie03.12.201250 Kb279
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta03.12.201249 Kb260
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki03.12.201248 Kb239
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy03.12.201277 Kb275
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Załącznik nr 103.12.201233 Kb238
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne03.12.201231 Kb255
Pobierz plik (14_12_2012 infrozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie14.12.201221 Kb281
 

OGŁOSZENIE Szpitalny Oddział Ratunkowy


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 12.12.2012r. do 31.12.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 12.12.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie12.11.201249 Kb335
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Inform. o przedm. konkursu12.11.201227 Kb351
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta12.11.201240 Kb329
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy12.11.201264 Kb309
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki12.11.201248 Kb337
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne12.11.201231 Kb313
Pobierz plik (rozstrzygniecie sor.doc)Rozstrzygnięcie28.11.201221 Kb345
 

OGŁOSZENIE Pomoc Doraźna.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego w Pomocy Doraźnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 12.12.2012r. do 31.12.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 12.12.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie12.11.201249 Kb307
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta12.11.201240 Kb246
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki12.11.201248 Kb284
Pobierz plik (załącznik nr 3projekt umowy.doc)Projekt umowy12.11.201262 Kb250
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedm. konkursu12.11.201227 Kb283
Pobierz plik (wniosek o wszczecie.doc)Wniosek o wszczęcie12.11.201227 Kb284
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie wewnętrzne12.11.201231 Kb261
Pobierz plik (lekarze w pomocy doraźnej rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie28.11.201231 Kb664
 
Więcej artykułów…