Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 5/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2019r. do 28.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb53
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb30
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb27
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb44
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy Załącznik Nr 3.doc)Projekt umowy 117 Kb43
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb37
Pobierz plik (odwołanie Pielęgniarka 0219.doc)Odwołanie 37 Kb26
 

OGŁOSZENIE 4/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2019r. do 28.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb49
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb30
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb30
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb30
Pobierz plik (umowa anestezjologia nowa-1.docx)Projekt umowy 27 Kb31
Pobierz plik (załącznik do umowy Anestezjologia.doc)załącznik do umowy 60 Kb31
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb31
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)unieważnienie 26 Kb30
 

OGŁOSZENIE 3/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania usług protetyczno-ortodontycznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 04.02.2019r. do 03.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 04.02.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu ortodoncji - styczeń 2019.doc)Ogłoszenie 51 Kb59
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - ortodoncja - styczeń 2019.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb31
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - ortodoncja - styczeń 2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 59 Kb32
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - ortodoncja - styczeń 2019.doc)Formularz oferenta 66 Kb36
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa, RODO  - ortodoncja - styczeń 2019.doc)Projekt umowy 141 Kb31
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne ortodoncja - styczeń 2019.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb41
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - ortodoncja - styczeń 2019.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb41
 

OGŁOSZENIE 2/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz w Poradni Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2019r. do 31.01.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (2 ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb70
Pobierz plik (2 szczegolowe waunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb43
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb59
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb51
Pobierz plik (Projekt umowy ortopedia lekarze 1218.odt)Projekt umowy 37 Kb50
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb50
 

OGŁOSZENIE 1/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2019r. do 31.01.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb57
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb51
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb50
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb46
Pobierz plik (Projekt umowy kardiologia.odt)Projekt umowy 39 Kb37
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb42