Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 78/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb37
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb29
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb25
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb29
Pobierz plik (27_11_2017 umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 46 Kb30
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb28
Pobierz plik (78 rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb38
 

OGŁOSZENIE 77/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej Nr 5 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb41
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb29
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb26
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb21
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 83 Kb27
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb28
 

OGŁOSZENIE 76/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb53
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb31
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb29
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb23
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 62 Kb23
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb29
Pobierz plik (komunikat.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb47
 

OGŁOSZENIE 75/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2018.160 t.j./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich specjalistycznych konsultacji kardiologicznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie konsultacje kardiologiczne - listopad 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb73
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - konsultacja kardiologiczna - listopad 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb38
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -konsultacje kardiologiczne - listopa)Informacja o przedmiocie konkursu 52 Kb58
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - konsultacje kardiologiczne - pażdziern)Formularz oferenta 52 Kb36
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - konsultacje kardiologiczne - październik 2018.doc)Projekt umowy 111 Kb31
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne konsultacja kardiologiczne - listopad 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb34
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - konsultacje kardiologiczne - listopad 2018.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb37
 

OGŁOSZENIE 74/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2018.160 t.j./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań rentgenodiagnostycznych dla Poradni Ortodontycznej ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu rtg ortodoncji - listopad 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb71
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu -  RTG ortodoncja - listopad 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb33
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - RTG ortodoncja - listopad 2018.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 46 Kb29
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - RTG ortodoncja - listopad 2018.doc)Formularz oferenta 47 Kb25
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - RTG ortodoncja - listopad 2018.doc)Projekt umowy 106 Kb29
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne RTG ortodoncja - listopad 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb30
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - RTG ortodoncja -  listopad 2018.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb23