Konkursy ofert

OGŁOSZENIE  POŁOŻNA ODDZIAŁOWA


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami /Dz. U. Nr 151, poz. 896/. Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.
Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz. U. 12, poz.182/ należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
ul. Krakowska 91
39 – 200 Dębica
Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (unieważnienie_9_07_2012.doc)Unieważnienie09.07.201234 Kb324
 

OGŁOSZENIE  BADANIA LABORAT. – TOKSYKOLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – toksykologia i monitorowanie leków.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2012r. do 31.05.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.04.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb309
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb277
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 51 Kb279
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 64 Kb303
Pobierz plik (zał nr 3umowa toksykologia.doc)Projekt umowy 100 Kb314
Pobierz plik (Sprostowanie do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ba)Sprostowanie do konkursu ofert10.05.201221 Kb327
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie18.05.201220 Kb320
 

OGŁOSZENIE KONSULTACJE DIAGNOSTYCZNE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2012r. do 31.05.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.04.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb305
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 47 Kb268
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 44 Kb280
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 54 Kb316
Pobierz plik (zał nr 3 umowa konsultacje.doc)Projekt umowy 98 Kb280
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie18.05.201222 Kb340
 

OGŁOSZENIE BADANIA LABORATORYJNE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – biochemii, trombofilii, immunodiagnostyki, koagulacji, genetyki, autoimmunologii, diagnostyki infekcji, immunochemii, diagnostyki kiły, diagnostyki alergii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2012r. do 31.05.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.04.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb243
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb284
Pobierz plik (umowa laboratorium.doc)Projekt umowy 97 Kb259
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 209 Kb311
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 186 Kb315
Pobierz plik (1Sprostowanie do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie b)Sprostowanie do konkursu ofert10.05.201222 Kb307
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie18.05.201225 Kb325
 

OGŁOSZENIE ODDZ. ZAKAŹNY


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Chorób Wątroby.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb240
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb242
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje 25 Kb259
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb239
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy 63 Kb251
Pobierz plik (rozstrzygniecie zakaxny.doc)Rozstrzygnięcie17.04.201221 Kb254
 
Więcej artykułów…