Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 31/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Kardiologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb68
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb40
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 36 Kb31
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb42
Pobierz plik (projekt umowy Poradnia kardiol.docx)Projekt umowy 25 Kb35
Pobierz plik (87 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb36
Pobierz plik (31 rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb26
 

OGŁOSZENIE 30/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej - rezonans magnetyczny i angiografia TK.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.08.2018r. do 31.07.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.08.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu RM i TK - czerwiec 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb51
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - RM i TK- czerwiec 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb31
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - RM i TK- czerwiec 2018.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 50 Kb31
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - RM i TK - czerwiec2018.doc)Formularz oferenta 48 Kb32
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania RM i TK - czerwiec 2018.doc)Projekt umowy 111 Kb26
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu RM i TK - czerwiec 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb26
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania RM i TK - czerwiec 2018.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb20
 

OGŁOSZENIE 29/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - badania z zakresu bronchoskopii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.08.2018r. do 31.07.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.08.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu bronchoskopii - czerwiec 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb48
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bronchoskopia - czerwiec 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb39
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - bronchoskopia- czerwiec 2018.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 63 Kb25
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania gruźlica - czerwiec2018.doc)Formularz oferenta 66 Kb43
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania bronchoskopia - czerwiec 2018.doc)Projekt umowy 130 Kb25
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu gruźlicy - luty 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 33 Kb27
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania bronchoskopia- czerwiec 2018.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb9
 

 

 

 

OGŁOSZENIE 28/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.07.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.07.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb63
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb33
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb31
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 37 Kb33
Pobierz plik (Projekt umowy SOR.odt)Projekt umowy 37 Kb30
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb29
Pobierz plik (Rozstrzygniecie konkursu SOR.doc)Unieważnienie 34 Kb14
 
Więcej artykułów…