Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 7/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem funkcji zastępcy Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 12.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 12.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb90
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb67
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb66
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb64
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia + zastępca kierownika.odt)Projekt umowy 41 Kb72
Pobierz plik (zakres obowiązków z-ca kierownika ortopedia.odt)załącznik nr 1 32 Kb65
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb67
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb86
 

OGŁOSZENIE 6/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 12.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 12.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb92
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb78
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb70
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb73
Pobierz plik (27_11_2017 umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 43 Kb76
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 37 Kb67
Pobierz plik (17_01_2018rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb78
 

OGŁOSZENIE 5/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem funkcji zastępcy Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb101
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb75
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb80
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb77
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia + zastępca kierownika.odt)Projekt umowy 41 Kb76
Pobierz plik (zakres obowiązków z-ca kierownika ortopedia.odt)zał nr 1 32 Kb84
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb74
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb60
 

OGŁOSZENIE 4/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb116
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb81
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb70
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb79
Pobierz plik (zal nr 3Podkontrakt pomoc doraźna.doc)Projekt umowy 58 Kb91
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 39 Kb84
Pobierz plik (Komunikat.doc)Informacja 21 Kb71
 

OGŁOSZENIE 3/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb98
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb81
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb73
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb68
Pobierz plik (projekt umowy O.odt)Projekt umowy 37 Kb76
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb62
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Informacja 21 Kb45
 
Więcej artykułów…