Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 39/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz.U. 2015.618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Kardiologiczna.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.11.2016r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb52
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb47
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 43 Kb46
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 49 Kb47
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 79 Kb43
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb39
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)rozstrzygnięcie.doc 21 Kb23
 

OGŁOSZENIE 38/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb75
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb59
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 33 Kb59
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 41 Kb40
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_kierownik.doc)Projekt umowy 1 61 Kb45
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 2 60 Kb43
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb35
Pobierz plik (komunikat.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb34
 

OGŁOSZENIE 37/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb40
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb38
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb42
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 41 Kb39
Pobierz plik (zalacznik nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 56 Kb37
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb31
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb28
 

OGŁOSZENIE 36/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.: Dz. U.2015. 618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb37
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb33
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb29
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 57 Kb30
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 73 Kb30
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb24
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 24 Kb33
 

OGŁOSZENIE 35/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników rtg w  Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb130
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 58 Kb91
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 26 Kb85
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 41 Kb82
Pobierz plik (zał nr 3a Podkontrakt technik rtg.doc)Projekt umowy 54 Kb70
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb82
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb60
 
Więcej artykułów…