Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 50/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2018r. do 31.10.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 1.10.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb48
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb21
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb19
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb24
Pobierz plik (5_03_2018 projekt umowy.doc)Projekt umowy 101 Kb21
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb23
 

OGŁOSZENIE 49/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2018r. do 31.10.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.11.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 1.10.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb45
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb23
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb19
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb19
Pobierz plik (5_03_2018 projekt umowy.doc)Projekt umowy 98 Kb39
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb19
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb19
 

OGŁOSZENIE 48/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2018r. do 31.10.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 1.10.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb45
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb20
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb26
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb18
Pobierz plik (Załącznik Nr 3.doc)Projekt umowy 124 Kb21
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb26
 

OGŁOSZENIE 47/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie: diagnostyki infekcji, biochemii, immunodiagnostyki i autoimmunologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.11.2018r. do 31.10.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.11.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.09.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - wrzesień 2018.doc)Ogłoszenie 52 Kb56
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bad. labor. - wrzesień 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb33
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -bad. labor.wrzesień 2018.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 61 Kb30
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - bad. labor.- wrzesień 2018.doc)Formularz oferenta 67 Kb38
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- wrzesień 2018.doc)Projekt umowy 132 Kb30
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu bad. labor. - wrzesień 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb35
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne - wrzesień 2018.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb12
 

OGŁOSZENIE 46/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie toksykologii i monitorowania leków.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.11.2018r. do 31.10.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.11.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.09.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu toksykologia - wrzesień 2018.doc)Ogłoszenie 52 Kb43
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu toksykologia - wrzesień 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb27
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 toksykologia - wrzesień 2018.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 56 Kb23
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki  toksykologia - wrzesień 2018.doc)Formularz oferenta 57 Kb23
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa  toksykologia - wrzesień 2018.doc)Projekt umowy 123 Kb20
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu toksykologia - wrzesień 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb26
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne toksykologia- wrzesień 2018.)Rozstrzygnięcie 22 Kb13