Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 73/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Pracowni Endoskopii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb56
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb25
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb18
Pobierz plik (zalacznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 39 Kb21
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy pielęgniarka endoskopia.doc)Projekt umowy 66 Kb25
Pobierz plik (rozstrzygnięcie58.doc)Informacja 21 Kb11
 

OGŁOSZENIE 72/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb43
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 50 Kb24
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb26
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb25
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 77 Kb24
Pobierz plik (1 rostrzygnięcie.doc)Informacja 22 Kb12
 

OGŁOSZENIE 71/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb65
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb26
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb24
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb37
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia  lekarze.odt)Projekt umowy 41 Kb33
Pobierz plik (SMR-4240-71.jpg)Rozstrzygnięcie 136 Kb19
Pobierz plik (ort.pdf)informacja 1658 Kb11
 

OGŁOSZENIE 70/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb51
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb24
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb28
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb21
Pobierz plik (projekt umowy ZDO lekarze.odt)Projekt umowy 35 Kb27
 

OGŁOSZENIE 69/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.10.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb77
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb35
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb31
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb30
Pobierz plik (Umowa anestezjologia - finał na II konkurs.odt)Projekt umowy 33 Kb42
Pobierz plik (załącznik do umowy Anestezjologia.doc)załącznik do umowy 60 Kb32
Pobierz plik (Konkurs-28.11.2017r.-1.jpg)odpowiedź na zapytanie 1 1742 Kb44
Pobierz plik (Konkurs-28.11.2017r-2.jpg)odpowiedź na zapytanie 2 1112 Kb39
Pobierz plik (SMR-4240-69.jpg)Rozstrzygnięcie 179 Kb26
Pobierz plik (ANA..pdf)informacja 3872 Kb17
 
Więcej artykułów…