Konkursy ofert

OGŁOSZENIE KONSULTACJE DIAGNOSTYCZNE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2012r. do 31.05.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.04.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb311
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 47 Kb272
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 44 Kb283
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 54 Kb320
Pobierz plik (zał nr 3 umowa konsultacje.doc)Projekt umowy 98 Kb283
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie18.05.201222 Kb345
 

OGŁOSZENIE BADANIA LABORATORYJNE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – biochemii, trombofilii, immunodiagnostyki, koagulacji, genetyki, autoimmunologii, diagnostyki infekcji, immunochemii, diagnostyki kiły, diagnostyki alergii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2012r. do 31.05.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.04.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb246
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb287
Pobierz plik (umowa laboratorium.doc)Projekt umowy 97 Kb262
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 209 Kb316
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 186 Kb318
Pobierz plik (1Sprostowanie do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie b)Sprostowanie do konkursu ofert10.05.201222 Kb317
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie18.05.201225 Kb327
 

OGŁOSZENIE ODDZ. ZAKAŹNY


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Chorób Wątroby.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb243
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb247
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje 25 Kb262
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb242
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy 63 Kb254
Pobierz plik (rozstrzygniecie zakaxny.doc)Rozstrzygnięcie17.04.201221 Kb257
 

OGŁOSZENIE ANESTEZJOLOGIA I INTESYWNA TERAPIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2012r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb255
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb236
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje 27 Kb262
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb231
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy 63 Kb231
Pobierz plik (rozstrzygniecie anestezjologia.doc)Rozstrzygnięcie17.04.201221 Kb276
 

OGŁOSZENIE  PRACOWNIA  ULTRASONOGRAFII


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Ultrasonografii dla pacjentów, którzy zakupują usługę w ZOZ w Dębicy wg stawek z Cennika opłat za świadczenia zdrowotne w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb245
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb237
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 47 Kb231
Pobierz plik (zal nr 3 umowa.doc)Umowa 58 Kb252
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja 26 Kb239
Pobierz plik (rozstrzygniecie usg - echo.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb244
 
Więcej artykułów…