Konkursy ofert

OGŁOSZENIE SPEC


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.11.2011r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb285
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 49 Kb255
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb256
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy.doc)zal nr 3 projekt umowy 75 Kb243
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)zalacznik nr 1 61 Kb300
Pobierz plik (rozstrzygniecie poradnie.doc)Rozstrzygniecie12.12.201141 Kb1201

Więcej…

 

OGŁOSZENIE RTG


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy / techników rtg w  Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.11.2011r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb286
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 41 Kb275
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb288
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy.doc)zal nr 3 projekt umowy 56 Kb268
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)zalacznik nr 1 26 Kb278
Pobierz plik (zał nr 3a Podkontrakt technik rtg.doc)zał nr 3a Podkontrakt technik rtg 53 Kb367
Pobierz plik (rozstrzygniecie RTG.doc)Rozstrzygnięcie12.12.201127 Kb388

Więcej…

 

OGŁOSZENIE MEDYCYNA PRACY


 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie Poradni Medycyny Pracy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.11.2011r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb284
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 49 Kb280
Pobierz plik (projekt umowy zal nr 3 Podkontrakt medycyna pracy.doc)projekt umowy zal nr 3 Podkontrakt medycyna pracy 72 Kb271
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb275
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)zalacznik nr 1 29 Kb270
Pobierz plik (rozstrzygniecie MP.doc)Rozstrzygnięcie12.12.201127 Kb277

Więcej…

 

OGŁOSZENIE CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w Poradni Chirurgii Stomatologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.11.2011r.

Oferty mogą składać podmioty lecznicze oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej spełniający wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem:

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb274
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 49 Kb281
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb273
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)zalacznik nr 1 27 Kb282
Pobierz plik (rozstrzygniecie chir stm.doc)Rozstrzygnięcie12.12.201123 Kb284

Więcej…

 

OGŁOSZENIE GINEKOLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.11.2011r.

Więcej…

 
Więcej artykułów…