Konkursy ofert

OGŁOSZENIE PRACOWNIA RTG


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.12.2011r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb313
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta 40 Kb305
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb330
Pobierz plik (wniosek o wszczecie.doc)wniosek o wszczecie 25 Kb323
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy.doc)projekt umowy 56 Kb307
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)zalacznik nr 1 24 Kb314
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Wewnętrzne 31 Kb315
Pobierz plik (rozstrzygniecie RTG.doc)Rozstrzygnięcie20.12.201124 Kb327

Więcej…

 

OGŁOSZENIE PRACOWNIA ENDOSKOPII


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w Pracowni Endoskopii

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.12.2011r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb267
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 47 Kb258
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb268
Pobierz plik (wniosek o wszczecie poz.doc)wniosek o wszczecie poz 26 Kb255
Pobierz plik (zal 3 Podkontrakt badania.doc)zal 3 Podkontrakt badania 58 Kb273
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)zalacznik nr 1 26 Kb270
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Wewnętrzne 31 Kb275
Pobierz plik (rozstrzygniecie endoskopia.doc)Rozstrzygnięcie20.12.201124 Kb275

Więcej…

 

OGŁOSZENIE MEDYCYNA PRACY


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.12.2011r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb248
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb226
Pobierz plik (projekt umowy zal nr 3 Podkontrakt medycyna pracy.doc)Projekt umowy 72 Kb220
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb235
Pobierz plik (wniosek o wszczecie.doc)wniosek o wszczecie 30 Kb367
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)zalacznik nr 1 29 Kb231
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Wewnętrzne 30 Kb246
Pobierz plik (rozstrzygniecie MP.doc)Rozstrzygnięcie20.12.201124 Kb238

Więcej…

 

OGŁOSZENIE GINEKOLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.12.2011r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb245
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta 40 Kb233
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu 26 Kb230
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb227
Pobierz plik (wniosek o wszczecie.doc)wniosek o wszczecie 26 Kb222
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy gotowość pod telefonem.doc)projekt umowy gotowość 63 Kb210
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Wewnętrzne 31 Kb220
Pobierz plik (rozstrzygniecie gin -poł.doc)Rozstrzygnięcie20.12.201125 Kb254

Więcej…

 

OGŁOSZENIE WEWNĘTRZNY


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Wewnętrznego I.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 48 Kb221
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 39 Kb204
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb212
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb214
Pobierz plik (zal nr 3 Podkontrakt oddział plu kierownik oddziału.doc)zal nr 3 Podkontrakt oddział 63 Kb226
Pobierz plik (rozstrzygniecie wew I.doc)Rozstrzygnięcie20.12.201123 Kb236

Więcej…

 
Więcej artykułów…