Konkursy ofert

OGŁOSZENIE Nocna i świąteczna opieka zdrowotna


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2013r. do 31.12.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2013r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb308
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb281
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje 26 Kb315
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb346
Pobierz plik (zalacznik nr 3 umowa.doc)Umowa 54 Kb288
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb326
Pobierz plik (17_05_2013 WYNIKI nocna i swiateczna opieka.doc)Rozstrzygnięcie konkursu nocna op.17.05.201334 Kb318
 

OGŁOSZENIE badania ultrasonograficzne


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie badań ultrasonograficznych na aparacie usg ALOKA SDD 4000 zakupionym ze środków własnych Zakładu w Pracowni Ultrasonografii dla pacjentów, którzy zakupują usługę w ZOZ w Dębicy wg stawek z Cennika opłat za świadczenia zdrowotne w ZOZ w Dębicy.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb293
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 47 Kb291
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedm. konkursu 26 Kb280
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb276
Pobierz plik (zal nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 59 Kb287
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie wewnętrzne 31 Kb282
Pobierz plik (informatyk 18_03_2013 rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie18.03.201323 Kb309
 

OGŁOSZENIE Poradni Laryngologicznej


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Laryngologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 7.01.2013r. do 31.12.2014r. z  terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 7.01.2013r.

.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb329
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb315
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedm. konkursu 33 Kb332
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb327
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 77 Kb285
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie wewnętrzne 31 Kb318
 

OGŁOSZENIE SOR z Izbą Przyjęć.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 07.01.2013r. do 31.12.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 07.01.2013r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb287
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb260
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb301
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy 64 Kb266
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb298
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb312
 

OGŁOSZENIE  Ambul. Opieka Specjalistyczna w Poradni Endokrynologicznej


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Endokrynologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2013r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie03.12.201250 Kb298
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta03.12.201249 Kb285
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki03.12.201248 Kb263
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy03.12.201277 Kb292
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Załącznik nr 103.12.201233 Kb257
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne03.12.201231 Kb275
Pobierz plik (14_12_2012 infrozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie14.12.201221 Kb297