Konkursy ofert

OGŁOSZENIE CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w Poradni Chirurgii Stomatologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.11.2011r.

Oferty mogą składać podmioty lecznicze oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej spełniający wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem:

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb286
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 49 Kb292
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb283
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)zalacznik nr 1 27 Kb293
Pobierz plik (rozstrzygniecie chir stm.doc)Rozstrzygnięcie12.12.201123 Kb295

Więcej…

 

OGŁOSZENIE GINEKOLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.11.2011r.

Więcej…

 

 

OGŁOSZENIE SOR


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 48 Kb273
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb257
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1 27 Kb262
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)PROJEKT UMOWY ZAL NR 3 63 Kb242
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb265
Pobierz plik (rozstrzygniecie SOR.doc)Ogłoszenie wyników28.11.201128 Kb487

Więcej…

 

OGŁOSZENIE ZAKAŹNY


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Chorób Wątroby.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (343_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 48 Kb264
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 47 Kb270
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb278
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)PROJEKT UMOWY ZAL NR 3 63 Kb271
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb272
Pobierz plik (rozstrzygniecie zakaźny.doc)Ogłoszenie wyników28.11.201125 Kb290

Więcej…

 

OGŁOSZENIE POZ LEKARZ


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (343_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 48 Kb246
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegolowe warunki 48 Kb246
Pobierz plik (zalacznik nr 2 formularz oferenta.doc)zalacznik nr 2 formularz oferenta 39 Kb227
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy.doc)zalacznik nr 3 projekt umowy 57 Kb230
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)zalącznik nr 1 Informacje 26 Kb258
Pobierz plik (rozstrzygniecie wyj, amb.doc)Ogłoszenie wyników28.11.201144 Kb2143
Pobierz plik (377_rozstrzygniecie poz.doc)Rozstrzygnięcie12.12.201126 Kb265

Więcej…

 
Więcej artykułów…