Konkursy ofert

OGŁOSZENIE- DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ MAMMOGRAFIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej – mammografia.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2012r. do 31.08.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.07.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb272
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 47 Kb465
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 32 Kb468
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 42 Kb495
Pobierz plik (zał nr 3 umowa mammografia.doc)Umowa 94 Kb487
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb480
Pobierz plik (rozstrzygniecie mammografia.doc)Rozstrzygnięcie konkursu17.08.201220 Kb263
 

OGŁOSZENIE BADANIA LABORAT. – TOKSYKOLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – toksykologia i monitorowanie leków.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2012r. do 31.08.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.07.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb301
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb497
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 51 Kb518
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 64 Kb481
Pobierz plik (zał nr 3umowa toksykologia.doc)Umowa 99 Kb606
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Wewnętrzne  30 Kb491
Pobierz plik (rozstrzygniecie toksykologia i monitorowanie leków.doc)Rozstrzygnięcie konkursu17.08.201220 Kb252
 

OGŁOSZENIE SOR z IZBĄ PRZYJĘĆ.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.06.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb377
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb328
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb341
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb293
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy 63 Kb313
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Wewnętrzne 31 Kb345
 

OGŁOSZENIE  POŁOŻNA ODDZIAŁOWA


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami /Dz. U. Nr 151, poz. 896/. Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.
Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz. U. 12, poz.182/ należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
ul. Krakowska 91
39 – 200 Dębica
Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (unieważnienie_9_07_2012.doc)Unieważnienie09.07.201234 Kb328
 

OGŁOSZENIE  BADANIA LABORAT. – TOKSYKOLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – toksykologia i monitorowanie leków.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2012r. do 31.05.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.04.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb315
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb282
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 51 Kb285
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 64 Kb308
Pobierz plik (zał nr 3umowa toksykologia.doc)Projekt umowy 100 Kb318
Pobierz plik (Sprostowanie do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ba)Sprostowanie do konkursu ofert10.05.201221 Kb331
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie18.05.201220 Kb325