Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 67/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb44
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 62 Kb30
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb29
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb31
Pobierz plik (chirurg ogólna kierownik umowa 21-10-2019.docx)Projekt umowy 33 Kb43
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb36
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb32
 

OGŁOSZENIE 66/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb54
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 62 Kb38
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb39
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb34
Pobierz plik (Chirurgia Og i Prac Endoskopii umowa 22-10-2019.docx)Projekt umowy 30 Kb45
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb39
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb37
 

OGŁOSZENIE 65/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb48
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 66 Kb36
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb33
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb33
Pobierz plik (Chirurgia Og umowa projekt 1119-1.docx)Projekt umowy 28 Kb39
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb33
Pobierz plik (Rozstrzygniecie 52.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb36
 

OGŁOSZENIE 64/2019


 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Poradni Ortopedycznej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb83
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 66 Kb51
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb40
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formuarz oferenta 47 Kb49
Pobierz plik (Chir i Ortop wzór umowy lekarz 18-10-2019-1.docx)Projekt umowy 29 Kb52
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb45
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie 64.doc)Rozstrzygnięcie 28 Kb39
 

OGŁOSZENIE 63/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb75
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu  60 Kb56
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje oddział szpitalny.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb42
Pobierz plik (formularz oferenta Pielęgniarka NIŚOZ 10-2019.doc)Formularz oferenta 42 Kb42
Pobierz plik (Pielęgniarki szpital wzór umowy 18-10-2019.doc)Projekt umowy 90 Kb55
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb42
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb47