Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 55/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.10.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb42
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 56 Kb29
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb24
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb28
Pobierz plik (chirurg ogólna kierownik umowa 21-10-2019.docx)Projekt umowy 33 Kb30
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb26
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 27 Kb17
 

OGŁOSZENIE 54/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.10.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb54
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 56 Kb28
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb28
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb27
Pobierz plik (Chirurgia Og i Prac Endoskopii umowa 22-10-2019.docx)Projekt umowy 30 Kb35
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie 33 Kb24
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 27 Kb13
 

OGŁOSZENIE 53/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.10.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb60
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 56 Kb33
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb28
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb31
Pobierz plik (Chirurg Og umowa lekarze 18-10-2019.docx)Projekt umowy 28 Kb32
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb24
Pobierz plik (Rozstrzygniecie 52.doc)Unieważnienie 26 Kb15
 

OGŁOSZENIE 52/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Poradni Ortopedycznej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.10.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb61
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 56 Kb33
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb28
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 47 Kb27
Pobierz plik (Chir i Ortop wzór umowy lekarz 18-10-2019-1.docx)Projekt umowy 29 Kb36
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb24
Pobierz plik (Rozstrzygniecie 52.doc)Unieważnienie 26 Kb16
 

OGŁOSZENIE 51/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Kardiologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 2.12..2019r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 2.12.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.10.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb41
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 56 Kb23
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb22
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 53 Kb25
Pobierz plik (umowa Poradnia KArdiologiczna wzór 18-10-2019.docx)Projekt umowy 27 Kb26
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)zarządzenie 34 Kb21
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb17