Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 28/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - badania w kierunku gruźlicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.07.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu gruźlicy - czerwiec 2020.doc)Ogłoszenie 52 Kb186
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - gruźlica - czerwiec 2020.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 77 Kb160
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - gruźlica- czerwiec 2020.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 54 Kb160
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania gruźlica - czerwiec 2020.doc)Formularz oferenta 56 Kb156
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania gruźlica - czerwiec 2020.doc)Projekt umowy 137 Kb156
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu gruźlicy - czerwiec 2020.doc)Zarządzenie wewnętrzne 33 Kb152
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania gruźlica - czerwiec 2020.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb147
 

OGŁOSZENIE 27/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu i Oddziale Terapii Uzależnień w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb192
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb152
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb152
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb161
Pobierz plik (umowa psychiatria I II III 04-2020.docx)Projekt umowy 29 Kb157
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb152
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 31 Kb150
 

OGŁOSZENIE 26/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziałach Psychiatrycznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb180
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb146
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 33 Kb147
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb144
Pobierz plik (umowa psychiatria I II III 04-2020.docx)Projekt umowy 29 Kb137
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb141
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 27 Kb127
 

OGŁOSZENIE 25/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Psychiatrycznym III łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla kierownika Oddziału.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb174
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb139
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 33 Kb144
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb146
Pobierz plik (Kier Oddział Psychiatryczny umowa 04-2020-1.docx)Projekt umowy 33 Kb138
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb156
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 31 Kb121
 

OGŁOSZENIE 24/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Psychiatrycznym II łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla kierownika Oddziału.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb171
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 67 Kb142
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb139
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz Oferenta 42 Kb145
Pobierz plik (Kier Oddział Psychiatryczny umowa 04-2020-1.docx)Projekt umowy 33 Kb146
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb140
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)unieważnienie 31 Kb125