Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 73/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2018.160 t.j./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania usług protetyczno-ortodontycznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu ortodoncji - listopad 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb48
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - ortodoncja - listopad 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb28
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - ortodoncja - listopad 2018.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 59 Kb28
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - ortodoncja - listopad 2018.doc)Formularz oferenta 66 Kb23
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - ortodoncja - listopad 2018.doc)Projekt umowy 127 Kb26
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne ortodoncja - listopad 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb35
Pobierz plik (11.Unieważnienie  konkursu - ortodoncja - listopad 2018.doc)Unieważnienie 22 Kb25
 

OGŁOSZENIE 72/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2018.160 t.j./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej – badanie densytometryczne kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu densytometrii - listopad 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb50
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - densytometria - listopad 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb30
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -densytometria - listopad 2018.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 49 Kb31
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - densytometria - listopad 2018.doc)Formularz oferenta 47 Kb30
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - densytometria - listopad 2018.doc)Projekt umowy 110 Kb28
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne densytometria - listopad 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb28
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - densytometria -  listopad 2018.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb23
 

OGŁOSZENIE 71/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgicznej i Poradni Urologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb45
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb27
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb23
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb22
Pobierz plik (Poradnie spec.odt)Projekt umowy 35 Kb25
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb27
 

OGŁOSZENIE 70/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji okulistycznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OGEOSZ~1.DOC)Ogłoszenie 51 Kb48
Pobierz plik (SZCZEG~1.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb29
Pobierz plik (INFORM~1.DOC)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb32
Pobierz plik (FORMUL~1.DOC)Formularz oferenta 39 Kb28
Pobierz plik (zał nr 3_ umowa.doc)Projekt umowy 58 Kb27
Pobierz plik (ZARZDZ~1.DOC)Zarządzenie 32 Kb31
 

OGŁOSZENIE 69/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Dziecięcej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb41
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb26
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb27
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2 pusta.doc)Formularz oferenta 50 Kb28
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 63 Kb26
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb29