Konkursy ofert

OGŁOSZENIE NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA.


Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2012r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.09.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb330
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb347
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegolowe warunki 48 Kb373
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Zalącznik nr 1 26 Kb361
Pobierz plik (zał nr 3 projekt umowy.doc)Zalącznik nr 3 54 Kb337
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Wewnętrzne 30 Kb345
Pobierz plik (WYNIKI nocna i swiateczna opieka.doc)Wyniki21.09.201233 Kb342
 

OGŁOSZENIE BADANIA URODYNAMICZNE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań urodynamicznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2012r. do 31.08.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.07.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb370
Pobierz plik (szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb499
Pobierz plik (zal nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 32 Kb492
Pobierz plik (zal nr 2.doc)Oferta 41 Kb474
Pobierz plik (załącznik nr 3 umowa urodynamika.doc)Umowa 94 Kb487
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb529
Pobierz plik (rozstrzygniecie urodynamika.doc)Rozstrzygnięcie konkursu17.08.201221 Kb309
 

OGŁOSZENIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ REZONANS  MAGNETYCZNY


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej – rezonans magnetyczny.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2012r. do 31.08.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.07.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb378
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb576
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 43 Kb557
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 47 Kb562
Pobierz plik (zał nr 3 umowa rezonans magnetyczny.doc)Umowa 101 Kb545
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb536
Pobierz plik (rozstrzygniecie rezonans.doc)Rozstrzygnięcie konkursu17.08.201220 Kb404
 

OGŁOSZENIE- DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ MAMMOGRAFIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej – mammografia.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2012r. do 31.08.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.07.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb277
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 47 Kb468
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 32 Kb474
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 42 Kb498
Pobierz plik (zał nr 3 umowa mammografia.doc)Umowa 94 Kb491
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb485
Pobierz plik (rozstrzygniecie mammografia.doc)Rozstrzygnięcie konkursu17.08.201220 Kb264
 

OGŁOSZENIE BADANIA LABORAT. – TOKSYKOLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – toksykologia i monitorowanie leków.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2012r. do 31.08.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.07.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb308
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb500
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 51 Kb521
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 64 Kb487
Pobierz plik (zał nr 3umowa toksykologia.doc)Umowa 99 Kb616
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Wewnętrzne  30 Kb496
Pobierz plik (rozstrzygniecie toksykologia i monitorowanie leków.doc)Rozstrzygnięcie konkursu17.08.201220 Kb258