Konkursy ofert

OGŁOSZENIE   Poradni Medycyny Pracy


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie Poradni Medycyny Pracy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.12.2012r. do 31.12.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.12.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb303
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb260
Pobierz plik (projekt umowy zal nr 3 Podkontrakt medycyna pracy.doc)Projekt umowy 72 Kb267
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb274
Pobierz plik (wniosek o wszczecie.doc)Wniosek 31 Kb285
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Załącznik 29 Kb286
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 30 Kb275
Pobierz plik (uniewaznienie poradnia medycyny pracy.doc)Unieważnienie konkursu19.11.201234 Kb262
 

OGŁOSZENIE  leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2013r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb331
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb369
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje 28 Kb408
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy nr 3 63 Kb378
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3 a.doc)Projekt umowy nr 3a 66 Kb386
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3 b.doc)Projekt umowy nr 3b 65 Kb378
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb383
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy gotowość pod telefonem.doc)Projekt umowy tel. 63 Kb378
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb386
Pobierz plik (gin poł rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie konkursu19.11.201223 Kb285
 

OGŁOSZENIE  w  zakresie  konsultacji  dermatologicznych.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie konsultacji dermatologicznych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb303
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb295
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb305
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedm. konkursu 24 Kb310
Pobierz plik (Podkontrakt konsultalcje dermatologia.doc)Konsultacje dermatologia 61 Kb329
Pobierz plik (wniosek o wszczecie poz.doc)Wniosek 24 Kb303
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewn. 31 Kb318
Pobierz plik (uniewaznienie konsultacje dermatologiczne.doc)Unieważnienie konkursu19.11.201234 Kb278
 

OGŁOSZENIE Udzielanie świadczeń w zakresie POZ


Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2012r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.09.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb364
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb355
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 69 Kb346
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb366
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Zalacznik nr 1 24 Kb351
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Wewnętrzne 30 Kb352
Pobierz plik (uniewaznienie lekarz poz.doc)Unieważnienie21.09.201233 Kb337
 

OGŁOSZENIE Leczenie szpitalne w zakresie Oddziału Neurologii


Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Neurologii.
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2012r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.09.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb321
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb339
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb363
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy 65 Kb367
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb342
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Wewnętrzne 30 Kb376
Pobierz plik (uniewaznienie oddział neurologii.doc)Unieważnienie21.09.201233 Kb310