Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 75/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb90
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb71
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb62
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb67
Pobierz plik (projekt umowy chirurgia - kierownik pracowni endoskopii-1.odt)Projekt umowy 39 Kb68
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 20 Kb37
 

OGŁOSZENIE 74/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa/psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w  Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (50OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb77
Pobierz plik (50Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb61
Pobierz plik (50zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb49
Pobierz plik (50formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb54
Pobierz plik (50zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 78 Kb50
Pobierz plik (rozstrzygnięcie pracownie diagnostyczne.doc)Informacja 21 Kb45
 

OGŁOSZENIE 73/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Pracowni Endoskopii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb82
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb49
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb44
Pobierz plik (zalacznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 39 Kb47
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy pielęgniarka endoskopia.doc)Projekt umowy 66 Kb51
Pobierz plik (rozstrzygnięcie58.doc)Informacja 21 Kb37
 

OGŁOSZENIE 72/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb67
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 50 Kb50
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb52
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb53
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 77 Kb50
Pobierz plik (1 rostrzygnięcie.doc)Informacja 22 Kb37
 

OGŁOSZENIE 71/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb89
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb50
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb51
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb63
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia  lekarze.odt)Projekt umowy 41 Kb60
Pobierz plik (SMR-4240-71.jpg)Rozstrzygnięcie 136 Kb45
Pobierz plik (ort.pdf)informacja 1658 Kb39
 
Więcej artykułów…