Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 23/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziałach Psychiatrycznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.05.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb193
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 67 Kb177
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 33 Kb172
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb162
Pobierz plik (umowa psychiatria I II III 04-2020.docx)Projekt umowy 29 Kb164
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie  32 Kb164
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 31 Kb163
 

OGŁOSZENIE 22/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2020r. do 31.05.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.05.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb189
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 67 Kb171
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb156
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb160
Pobierz plik (Oddział Zakaźny umowa lekarz 04-2020-1.docx)Projekt umowy 31 Kb162
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewętrzne 32 Kb162
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 31 Kb158
 

OGŁOSZENIE 21/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2018 poz. 2190 t.j./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - histopatologia

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.06.2020r. do 31.05.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.06.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 05.05.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania histopatologiczne- maj 2020.doc)Ogłoszenie 51 Kb185
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - badania histopatologiczne - maj 2020.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 72 Kb166
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - badania histopatologiczne - maj 2020.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 72 Kb163
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania histopatologiczne - maj 2020.d)Formularz oferenta 54 Kb162
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania histopatologiczne - maj 2020.doc)Projekt umowy 143 Kb159
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne histopatologia - maj 2020.doc)Zarządzenie wewnętrzne 34 Kb151
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania histopatologiczne - maj 2020.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb167
 

OGŁOSZENIE 20/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 25.05.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 25.05.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.04.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb199
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 67 Kb155
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb167
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 42 Kb145
Pobierz plik (Chor Wewn i Kardiologia dyżury umowa 04-2020.docx)Projekt umowy 28 Kb169
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb150
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 27 Kb152
 

OGŁOSZENIE 19/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 25.05.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 25.05.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.04.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb179
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 67 Kb154
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 34 Kb145
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb153
Pobierz plik (umowa SOR Lekarz 17-04-2020.docx)Projekt umowy 28 Kb150
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb155
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 31 Kb154