Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 26/2017


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.05.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb68
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb121
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb50
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb121
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz wersja 29.05.2017.doc)Projekt umowy 66 Kb135
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb67
 

OGŁOSZENIE 25/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618 j.t. z póżn. zm./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne
w zakresie: immudiagnostyki, biochemii i autoimmunologii

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.07.2017r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 30.05.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - maj 2017.doc)Ogłoszenie 52 Kb58
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bad. labor. - maj 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb39
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -bad. labor. maj 2017.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 89 Kb48
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - bad. labor.-maj 2017.doc)Formularz oferenta 124 Kb39
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- maj 2017.doc)Projekt umowy 182 Kb39
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu bad. labor. - maj  2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb38
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne - maj 2017.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb37
 

OGŁOSZENIE 24/2017

 


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015. 618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.05.2017r.

 


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (50OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb66
Pobierz plik (50Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb67
Pobierz plik (50zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb57
Pobierz plik (50formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb61
Pobierz plik (50zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 62 Kb66
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb42
Pobierz plik (rozstrzygnięcie pracownie diagnostyczne.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb48
 

OGŁOSZENIE 23/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Oddziale Neurologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.04.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb80
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb133
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb134
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb128
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb124
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)KOMUNIKAT 20 Kb68
 

OGŁOSZENIE 22/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.04.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb100
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb79
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb57
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb51
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 62 Kb58
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb53
 
Więcej artykułów…