Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 62/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb59
Pobierz plik (Szczególowe warunki konkursu ofert 12-11-2019.docx)Szczegółowe warunki konkursu 24 Kb46
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb39
Pobierz plik (NiŚoZ formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 46 Kb34
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy 15-02-2019.docx)Projekt umowy 36 Kb42
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb36
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb32
 

OGŁOSZENIE 61/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb84
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb48
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb42
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 50 Kb38
Pobierz plik (POZ projekt umowy 11-2019.docx)Projekt umowy 24 Kb51
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb54
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 28 Kb50
 

OGŁOSZENIE 60/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb77
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 56 Kb57
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb42
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb44
Pobierz plik (Pracownia Endoskopia lekarz umowa 11-2019.doc)Projekt umowy 83 Kb45
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb45
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb38
 

OGŁOSZENIE 59/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziałach Psychiatrycznych ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb60
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 56 Kb37
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 38 Kb41
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb46
Pobierz plik (Psychiatria dyżury proj umowy 1119.docx)Projekt umowy 23 Kb39
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb42
Pobierz plik (44 rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 26 Kb29
 

OGŁOSZENIE 58/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.11.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb69
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 56 Kb49
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb37
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb53
Pobierz plik (Umowa Ginekologia lekarz 25-10-19 22-11.2019.docx)Projekt umowy 28 Kb65
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie 33 Kb40
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb40