Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 68/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym łącznie z pełnieniem funkcji kierownika Oddziału w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb26
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb25
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb22
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb22
Pobierz plik (Umowa Barański 2017.doc)Projekt umowy 91 Kb31
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb24
 

OGŁOSZENIE 67/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 19.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (67 OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb45
Pobierz plik (67 Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb28
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb33
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb29
Pobierz plik (zal nr 3Podkontrakt pomoc doraźna.doc)Projekt umowy 73 Kb29
Pobierz plik (67 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb36
 

OGŁOSZENIE 66/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Dziecięcej wraz z pełnieniem funkcji Z-cy kierownika Oddziału.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb51
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb38
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb25
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2 pusta.doc)Formularz oferenta 47 Kb34
Pobierz plik (umowa Krasnoid.doc)Projekt umowy 94 Kb36
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb31
 

OGŁOSZENIE 65/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Psychiatrycznym I wraz z pełnieniem funkcji kierownika Oddziału.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.11.2018r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (43_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb43
Pobierz plik (Szczegółowe warunki psychaitria.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb36
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb35
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb37
Pobierz plik (Szatko-Weselak kierownik psychiatrii od 01-01-2017-31-12-2018.doc)Projekt umowy 68 Kb28
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb41
 

OGŁOSZENIE 64/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb60
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb39
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb36
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb34
Pobierz plik (Umowa 31-12-2018.doc)Projekt umowy 88 Kb31
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb47
Pobierz plik (rozstrzygnięcie psychiatria.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb51