Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 83/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2018.1510t.j./.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 7.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 7.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (83_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb139
Pobierz plik (83 Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 58 Kb98
Pobierz plik (83zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb65
Pobierz plik (83 zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 41 Kb101
Pobierz plik (83projekt umowy zal 3_rat SOR.doc)Projekt umowy 65 Kb82
Pobierz plik (83Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb85
 

OGŁOSZENIE 82/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Certyfikowanym Ośrodku Medycyny Podróży w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (62 OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb92
Pobierz plik (62 Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb57
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb66
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb55
Pobierz plik (zal nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 61 Kb71
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb68
 

OGŁOSZENIE 81/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb79
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb57
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb57
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 38 Kb71
Pobierz plik (Projekt umowy SOR.odt)Projekt umowy 40 Kb61
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb57
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb87
 

OGŁOSZENIE 80/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb73
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb74
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb57
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb72
Pobierz plik (projekt umowy ZDO lekarze.odt)Projekt umowy 36 Kb59
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb58
Pobierz plik (rostrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb70
 

OGŁOSZENIE 79/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Zakładu.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb72
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb73
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb65
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb55
Pobierz plik (projekt umowy ZDO+ kierownik.odt)Projekt umowy 39 Kb67
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb51
Pobierz plik (rostrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb69