Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 43/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników rtg w  Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.11.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb116
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 57 Kb152
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 26 Kb124
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 41 Kb131
Pobierz plik (zał nr 3a Podkontrakt technik rtg.doc)Projekt umowy 54 Kb134
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb126
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb104
 

OGŁOSZENIE 42/2016


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2019. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.11.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 49 Kb100
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 52 Kb92
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb76
Pobierz plik (zalacznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz ofertowy 39 Kb73
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy po zmianach.doc)Projekt umowy 58 Kb71
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb76
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb110
 

OGŁOSZENIE 41/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Certyfikowanym Ośrodku Medycyny Podróży w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.11.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb76
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb64
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 26 Kb63
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 46 Kb57
Pobierz plik (zal nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 59 Kb60
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb62
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb56
 

OGŁOSZENIE 40/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015. 618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa i/lub psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w  Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.11.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (50OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb67
Pobierz plik (50Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb62
Pobierz plik (50zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb66
Pobierz plik (50formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 49 Kb59
Pobierz plik (50zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 79 Kb56
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb57
Pobierz plik (rozstrzygnięcie pracownie diagnostyczne.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb30
 

OGŁOSZENIE 39/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz.U. 2015.618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Kardiologiczna.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.11.2016r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb59
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb55
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 43 Kb53
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 49 Kb55
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 79 Kb49
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb45
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)rozstrzygnięcie.doc 21 Kb32
 
Więcej artykułów…