Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 85/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Wewnętrznym I wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb51
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb39
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb44
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb39
Pobierz plik (projekt umowy chorób wewnętrznych I + kierownik poprawiony.odt)Projekt umowy 38 Kb40
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb41
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb41
 

OGŁOSZENIE 84/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w Oddziale Okulistyki.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb78
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb66
Pobierz plik (Okulistyka informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb59
Pobierz plik (Okulistyka formularz ofertowy.doc)Formularz oferenta 41 Kb56
Pobierz plik (1Okulistyka projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 69 Kb56
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb54
 

OGŁOSZENIE 83/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w Pracowni Ultrasonograficznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb69
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb54
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb51
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 47 Kb50
Pobierz plik (zal 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 60 Kb48
Pobierz plik (rozstrzygnięcie pracownie diagnostyczne.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb44
 

OGŁOSZENIE 82/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Laryngologicznej, Poradni Kardiologicznej i Poradni Onkologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb79
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb53
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 40 Kb50
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb52
Pobierz plik (Poradnie spec.odt)Projekt umowy 35 Kb51
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb43
 

OGŁOSZENIE 81/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb82
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb58
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb53
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb61
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia + kierownik.odt)Projekt umowy 35 Kb59
Pobierz plik (1_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb48
 
Więcej artykułów…