Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 30/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618 j.t. z póżn. zm./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie diagnostyki biochemii klinicznej, immunodiagnostyki, wirusologii i genetyki.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.11.2016r. do 31.10.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.11.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.09.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie badania laboratoryjne - wrzesień 2016.doc)Ogłoszenie 52 Kb118
Pobierz plik (Szczegółowe warunki konkursu - badania laboratoryjne - wrzesień 2016.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb87
Pobierz plik (Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - badania laboratoryjne - wrzesień 2016.)Informacja o przedmiocie konkursu 52 Kb90
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania laboratoryjne wrzesień 2016.doc)Formularz oferenta 51 Kb90
Pobierz plik (Załacznik Nr 3 - Umowa - badania z zakresu badań laboratoryjnych infekcji- wrzes)Projekt umowy 110 Kb91
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb69
Pobierz plik (komunikat_ zmienione.doc)Komunikat 39 Kb53
Pobierz plik (Ogłoszenie badania laboratoryjne- nowy termin - wrzesień 2016.doc)Ogłoszenie 52 Kb52
Pobierz plik (komunikat_ zmieniona data rozstrzygnięcia.doc)Komunikat 38 Kb56
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne wrzesień 2016.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb73
 

OGŁOSZENIE 29/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 31.08.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb131
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb123
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb106
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb113
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb99
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb105
Pobierz plik (odwołanie sor.doc)Informacja o odwołaniu konkursu 38 Kb117
 

OGŁOSZENIE 28/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015. 618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w  Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (50OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb140
Pobierz plik (50Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb130
Pobierz plik (50zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 36 Kb120
Pobierz plik (50formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 49 Kb114
Pobierz plik (50zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 78 Kb124
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb113
Pobierz plik (rozstrzygnięcie pracownie diagnostyczne.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb113
 

OGŁOSZENIE 27/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz.U. 2015.618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Chirurgiczna.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb113
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb90
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 36 Kb124
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 49 Kb93
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 78 Kb103
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie 31 Kb93
Pobierz plik (komunikat_ zmienione.doc)Komunikat 38 Kb80
Pobierz plik (OgłOSZENIE_ zmienione.doc)Ogłoszenie 51 Kb79
 

OGŁOSZENIE 26/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.08.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb111
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb136
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb131
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb127
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb133
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb129
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb135
 
Więcej artykułów…