Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 21/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgicznej i Poradni Kardiologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 11.06.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 11.06.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.05.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE 20/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.05.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.05.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 20.04.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb75
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb46
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb41
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb41
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_psycholog.doc)Projekt umowy 62 Kb38
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 29 Kb38
Pobierz plik (Unieważnienie  konkurs ofert  psycholog ZOL.doc)Rozstrzygnięcie30.04.201826 Kb43
 

OGŁOSZENIE 19/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb133
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb112
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb96
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb89
Pobierz plik (13_03_2018Załącznik Nr 3.doc)Projekt umowy 109 Kb105
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb91
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb89
 

OGŁOSZENIE 18/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.04.2018r.Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.03.2018r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb123
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb102
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb96
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb94
Pobierz plik (13_03_2018 Umowa.doc)Projekt umowy 77 Kb101
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb90
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb68
 

OGŁOSZENIE 17/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Ratownictwie Medycznym (Zespoły Ratownictwa Medycznego, Transport Sanitarny, Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (17_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb143
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 59 Kb136
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb115
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 40 Kb113
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_rat SOR.doc)Projekt umowy1 65 Kb122
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 2 61 Kb111
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb118
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb67
 
Więcej artykułów…