Konkursy ofert

OGŁOSZENIE NEUROLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Neurologii.

 

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb285
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta 39 Kb276
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)PROJEKT UMOWY 63 Kb262
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb292
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb289
Pobierz plik (rozstrzygniecie neurologia.doc)Rozstrzygnięcie20.12.201123 Kb310

Więcej…

 

OGŁOSZENIE KARDIOLOGIA


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 48 Kb315
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta 39 Kb285
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb305
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb311
Pobierz plik (zal nr 3 Podkontrakt oddział plu kierownik oddziału.doc)zal nr 3 Podkontrakt oddział 63 Kb296
Pobierz plik (rozstrzygniecie OWK.doc)Rozstrzygnięcie20.12.201124 Kb289

Więcej…

 

OGŁOSZENIE DZIECIĘCY


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Dziecięcego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.12.2011r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 48 Kb289
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta 40 Kb286
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu 26 Kb284
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)PROJEKT UMOWY 63 Kb253
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb280
Pobierz plik (rozstrzygniecie Dziecięcy.doc)Rozstrzygnięcie20.12.201123 Kb274

Więcej…

 

OGŁOSZENIE DERMATOLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie konsultacji dermatologicznych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 48 Kb319
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 39 Kb297
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu 24 Kb313
Pobierz plik (Podkontrakt konsultalcje dermatologia.doc)Podkontrakt konsultalcje dermatologia 59 Kb304
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb307
Pobierz plik (rozstrzygniecie dermatologia.doc)Rozstrzygnięcie20.12.201124 Kb368

Więcej…

 

OGŁOSZENIE SPEC


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.11.2011r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb330
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 49 Kb302
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb298
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy.doc)zal nr 3 projekt umowy 75 Kb284
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)zalacznik nr 1 61 Kb346
Pobierz plik (rozstrzygniecie poradnie.doc)Rozstrzygniecie12.12.201141 Kb1376

Więcej…