Konkursy ofert

OGŁOSZENIE WEWNĘTRZNY


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznym I.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE do oddziału wew I.doc)Ogłoszenie 48 Kb344
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 39 Kb307
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1 29 Kb325
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)PROJEKT UMOWY ZAL NR 3 63 Kb315
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb348
Pobierz plik (ogloszenie _Oddzial wew I.doc)Ogłoszenie wyników21.11.201124 Kb328

Więcej…

 

OGŁOSZENIE RATOWNICTWO


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 48 Kb389
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegolowe warunki 48 Kb351
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja _ ratownicy medyczni.doc)zalącznik nr 1 informacja 25 Kb372
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)zalącznik nr 2 formularz oferenta 39 Kb325
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)załącznik nr 3 projekt umowy 56 Kb352
Pobierz plik (ogloszenie _ ratownicy.doc)Ogłoszenie wyników21.11.201142 Kb1105

Więcej…

 

OGŁOSZENIE POZ OPIEKA PIELĘGNIARSKA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie_ pielęgniarki w nocnej.doc)Ogłoszenie 48 Kb347
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegolowe warunki 48 Kb373
Pobierz plik (zalacznik nr 2 formularz oferenta.doc)zalacznik nr 2 formularz oferenta 39 Kb342
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy.doc)zalacznik nr 3 projekt umowy 57 Kb336
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje_ pielęgniarki w nocnej.doc)zalącznik nr 1 Informacje 26 Kb361
Pobierz plik (ogloszenie _ pielegniarki.doc)Ogłoszenie wyników21.11.201132 Kb524

Więcej…

 

OGŁOSZENIE ORTOPEDIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 48 Kb376
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1 28 Kb345
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 40 Kb341
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)PROJEKT UMOWY ZAL NR 3 63 Kb313
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb317
Pobierz plik (ogloszenie _Oddzial Ortopediii.doc)Ogłoszenie wyników21.11.201129 Kb397

Więcej…

 

OGŁOSZENIE NEONATOLOGIA


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Noworodków i Wcześniaków.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 48 Kb354
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2 39 Kb317
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1 28 Kb333
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)PROJEKT UMOWY ZAL NR 3 63 Kb309
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb331
Pobierz plik (ogloszenie _Oddzia noworodkii.doc)Ogłoszenie wyników21.11.201126 Kb334

Więcej…