Konkursy ofert

OGŁOSZENIE ANESTEZJOLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb399
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 26 Kb394
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb375
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta zal 2 39 Kb366
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy zal nr 3 63 Kb380
Pobierz plik (ogloszenie _Oddzial Anestezjologii.doc)Ogłoszenie wyników21.11.201130 Kb567

Więcej…

 

OGŁOSZENIE NEUROLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Neurologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 3.10.2011r. do 31.12.2012r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 3.10.2011r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.09.2011r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (2_neurologia.doc)Informacja o przedmiocie konkursu. 27 Kb424
Pobierz plik (3_Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert. 49 Kb409
Pobierz plik (4_Umowa.doc)Umowa 61 Kb456
Pobierz plik (5_formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 38 Kb425
Pobierz plik (Rostrzygnięcie 21_09_2011.doc)Rozstrzygnięcie22.09.201126 Kb423

Więcej…