Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 25/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2019r. do 30.04.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb58
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 55 Kb30
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb37
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertenta 43 Kb32
Pobierz plik (umowa anestezjologia nowa 27-02-2019.docx)Projekt umowy 31 Kb43
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb24
Pobierz plik (przesunięcie rozstrzygnięcia.doc)Rozstrzygnięcie 40 Kb27
 

OGŁOSZENIE 24/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2019r. do 30.04.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (17_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb102
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb90
Pobierz plik (83zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb80
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb49
Pobierz plik (Ratownicy proj umowy 0319.docx)Projekt umowy 28 Kb66
Pobierz plik (Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku ratownika medycznego.doc)Załącznik do umowy 37 Kb51
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb39
Pobierz plik (Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku ratownika medycznego z przymusem.doc)Rozstrzygnięcie 42 Kb50
 

OGŁOSZENIE 23/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza uzupełniający konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb75
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 55 Kb38
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb41
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb29
Pobierz plik (anestezjologia wzor umowy konk uzupeł 07-08-2019.docx)Projekt umowy 26 Kb46
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb30
Pobierz plik (56_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb52
 

OGŁOSZENIE 22/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” w Pomocy Doraźnej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.03.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 50 Kb57
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb40
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb26
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb30
Pobierz plik (karetka proj umowy 0319.docx)Projekt umowy 24 Kb32
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb27
Pobierz plik (56_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb39
 

OGŁOSZENIE 21/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez kierownika Bloku Operacyjnego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2019r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 50 Kb53
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019 (1).doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb51
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019 (1).doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb42
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb38
Pobierz plik (projekt umowy blok operacyjny 15-02-2019.doc)Projekt umowy 82 Kb70
Pobierz plik (17 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb35
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb48