Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 39/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Neurologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2019r. do 30.06.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 7.06.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb75
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 56 Kb43
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu  37 Kb37
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 53 Kb39
Pobierz plik (umowa poradnie wzor 0519.docx)Projekt umowy 25 Kb49
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb48
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 30 Kb42
 

OGŁOSZENIE 38/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie kardiologii polegające na dokonywaniu konsultacji przypadków medycznych w zakresie kardiologii dot. rozpoznania choroby i zastosowania sposobu leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób rzadkich układu krążenia.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2019r. do 30.06.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2021r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb59
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb38
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu choroby rzadkie.doc)Informacje o przedmiotu konkursu ofert 30 Kb47
Pobierz plik (formularz oferenta choroby rzadkie.doc)Formularz oferenta 43 Kb39
Pobierz plik (Dębica Umowa krążenie choroby rzadkie wersja 19_04.doc)Projekt umowy 55 Kb41
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb40
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb46
 

OGŁOSZENIE 37/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” w Pomocy Doraźnej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2019r. do 31.07.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.06.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie 51 Kb69
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 55 Kb38
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Inormacja o przedmiocie konkursu 28 Kb39
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb37
Pobierz plik (karetka proj umowy 0319.docx)Projekt umowy 24 Kb37
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie wewnętrzne 33 Kb39
Pobierz plik (26_rozstrzygnięcie.doc)Unieważnienie 21 Kb40
 

OGŁOSZENIE 36/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2019r. do 30.06.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.05.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb90
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb63
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb49
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 42 Kb42
Pobierz plik (1 Projekt umowy.odt)Projekt umowy 29 Kb51
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb55
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb54
 

OGŁOSZENIE 35/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Dziecięcym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2019r. do 30.06.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.05.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb73
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb50
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 32 Kb40
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb40
Pobierz plik (projekt umowy Oddz dziecięcym 14-05-19.docx)Projekt umowy 27 Kb41
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb40
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb32