Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 6/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie: diagnostyki infekcji, biochemii klinicznej, immunodiagnostyki, autoimmunologii, genetyki, koagulacji, alergologii, hematologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.03.2020r. do 28.02.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 24.01.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - luty 2020r..doc)Ogłoszenie 52 Kb59
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bad. labor. - luty 2020.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 58 Kb48
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -bad. labor. luty 2020r..doc)Informacje o przedmiocie konkursu 87 Kb36
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - bad. labor.- luty 2020r..doc)Formularz oferenta 104 Kb31
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- luty 2020r..doc)Projekt umowy 164 Kb27
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu bad. labor. - luty 2020r..doc)Zarządzenie 32 Kb25
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne - luty 2020r..doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb16
 

OGŁOSZENIE 5/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 10.02.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 10.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.01.2020r.

Oferty mogą składać podmioty lecznicze, lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej, osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji spełniający wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb60
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 64 Kb29
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb25
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb29
Pobierz plik (projekt umowy Oddz dziecięcym dyżury 1119.docx)Projekt umowy 28 Kb29
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb27
 

OGŁOSZENIE 4/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Ultrasonografii w zakresie:

1/ badań dopplerowskich naczyń tętnic szyjnych,

2/ badań ultrasonograficznych ginekologiczno - położniczych oraz badań ultrasonograficznych przesiewowych piersi.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb63
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 66 Kb33
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 32 Kb34
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 47 Kb32
Pobierz plik (Pracownie umowa wzór 1219.docx)Projekt umowy 23 Kb39
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb24
Pobierz plik (rozstrzygnięcia.doc)Rozstrzygnięcie 28 Kb37
 

OGŁOSZENIE 3/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb74
Pobierz plik (Szczególowe warunki konkursu ofert 12-11-2019.docx)Szczegółowe warunki konkursu ofert 24 Kb36
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb41
Pobierz plik (NiŚoZ formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb39
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy 15-02-2019.docx)Projekt umowy 36 Kb40
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb31
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb37
 

OGŁOSZENIE 2/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb62
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 64 Kb34
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb34
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb25
Pobierz plik (neurologia projekt umowy 12-2019.docx)Projekt umowy 28 Kb33
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb31
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 93.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb45