konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Konkursy ofert


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

nfz
Rzecznik Praw Pacjenta

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 10/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Nefrologicznej w Zespole Poradni Specjalistycznych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb46
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 69 Kb28
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 40 Kb24
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 52 Kb25
Pobierz plik (umowa Poradnia.docx)Projekt umowy 28 Kb22
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb27
 

OGŁOSZENIE 9/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.03.2020r. do 31.12.2021. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 17.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb85
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 61 Kb77
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje oddział szpitalny.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 31 Kb43
Pobierz plik (formularz oferenta Pielęgniarka NIŚOZ 10-2019.doc)Formularz oferenta 41 Kb42
Pobierz plik (Pielęgniarki szpital wzór umowy 14-02-2020-1.doc)Projekt umowy 92 Kb51
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb28
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb42
 

OGŁOSZENIE 8/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb63
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 65 Kb30
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 39 Kb28
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferty 37 Kb27
Pobierz plik (Umowa Ginekologia lekarz 25-10-19 konk nr 57.docx)Projekt umowy 27 Kb30
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb29
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb43
 

OGŁOSZENIE 7/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb55
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 68 Kb32
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb26
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb28
Pobierz plik (Zakład diagonostyki obrazowej umowa 01-2020.docx)Projekt umowy 24 Kb36
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb29
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb27
 

OGŁOSZENIE 6/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie: diagnostyki infekcji, biochemii klinicznej, immunodiagnostyki, autoimmunologii, genetyki, koagulacji, alergologii, hematologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.03.2020r. do 28.02.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 24.01.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - luty 2020r..doc)Ogłoszenie 52 Kb65
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bad. labor. - luty 2020.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 58 Kb57
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -bad. labor. luty 2020r..doc)Informacje o przedmiocie konkursu 87 Kb48
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - bad. labor.- luty 2020r..doc)Formularz oferenta 104 Kb42
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- luty 2020r..doc)Projekt umowy 164 Kb38
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu bad. labor. - luty 2020r..doc)Zarządzenie 32 Kb37
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne - luty 2020r..doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb36