Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 7/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2019r. do 28.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb54
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb22
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb18
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb20
Pobierz plik (Projekt umowy kardiologia.odt)Projekt umowy 37 Kb21
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb17
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb9
 

OGŁOSZENIE 6/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Okulistycznej, Poradni Kardiologicznej i Poradni Laryngologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2019r. do 28.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb38
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb19
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 44 Kb18
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb17
Pobierz plik (umowa poradnie wzor 0119.docx)Projekt umowy 25 Kb18
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb15
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb11
 

OGŁOSZENIE 5/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2019r. do 28.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb34
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb13
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb10
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb25
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy Załącznik Nr 3.doc)Projekt umowy 117 Kb23
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb17
Pobierz plik (odwołanie Pielęgniarka 0219.doc)Odwołanie 37 Kb2
 

OGŁOSZENIE 4/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2019r. do 28.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb27
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb11
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb10
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb11
Pobierz plik (umowa anestezjologia nowa-1.docx)Projekt umowy 27 Kb13
Pobierz plik (załącznik do umowy Anestezjologia.doc)załącznik do umowy 60 Kb11
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb11
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)unieważnienie 26 Kb6
 

OGŁOSZENIE 3/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania usług protetyczno-ortodontycznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 04.02.2019r. do 03.02.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 04.02.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.01.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu ortodoncji - styczeń 2019.doc)Ogłoszenie 51 Kb39
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - ortodoncja - styczeń 2019.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb14
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - ortodoncja - styczeń 2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 59 Kb12
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - ortodoncja - styczeń 2019.doc)Formularz oferenta 66 Kb15
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa, RODO  - ortodoncja - styczeń 2019.doc)Projekt umowy 141 Kb13
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne ortodoncja - styczeń 2019.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb20
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - ortodoncja - styczeń 2019.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb10