Konkursy ofert

OGŁOSZENIE SOR z IZBĄ PRZYJĘĆ.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.06.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb429
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb379
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb399
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb355
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy 63 Kb370
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Wewnętrzne 31 Kb404
 

OGŁOSZENIE  POŁOŻNA ODDZIAŁOWA


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami /Dz. U. Nr 151, poz. 896/. Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.
Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz. U. 12, poz.182/ należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
ul. Krakowska 91
39 – 200 Dębica
Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (unieważnienie_9_07_2012.doc)Unieważnienie09.07.201234 Kb386
 

OGŁOSZENIE  BADANIA LABORAT. – TOKSYKOLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – toksykologia i monitorowanie leków.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2012r. do 31.05.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.04.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb376
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb347
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 51 Kb340
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 64 Kb364
Pobierz plik (zał nr 3umowa toksykologia.doc)Projekt umowy 100 Kb379
Pobierz plik (Sprostowanie do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ba)Sprostowanie do konkursu ofert10.05.201221 Kb389
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie18.05.201220 Kb373
 

OGŁOSZENIE KONSULTACJE DIAGNOSTYCZNE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2012r. do 31.05.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.04.2012r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb373
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 47 Kb328
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 44 Kb333
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 54 Kb381
Pobierz plik (zał nr 3 umowa konsultacje.doc)Projekt umowy 98 Kb344
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie18.05.201222 Kb394
 

OGŁOSZENIE BADANIA LABORATORYJNE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – biochemii, trombofilii, immunodiagnostyki, koagulacji, genetyki, autoimmunologii, diagnostyki infekcji, immunochemii, diagnostyki kiły, diagnostyki alergii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2012r. do 31.05.2014r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2012r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.04.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb308
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb349
Pobierz plik (umowa laboratorium.doc)Projekt umowy 97 Kb324
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 209 Kb386
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.doc)Oferta 186 Kb387
Pobierz plik (1Sprostowanie do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie b)Sprostowanie do konkursu ofert10.05.201222 Kb388
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie18.05.201225 Kb390