Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 34/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2019. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 49 Kb116
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb103
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb93
Pobierz plik (zalacznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz ofertowy 39 Kb98
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy po zmianach.doc)Projekt umowy 58 Kb80
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb79
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb76
 

OGŁOSZENIE 33/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Pomocy Doraźnej i Transporcie Sanitarnym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (33_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb268
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb229
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb175
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz ofertowy 40 Kb193
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 58 Kb143
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb157
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 47 Kb206
 

OGŁOSZENIE 32/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziennym Chemioterapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.12.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.12.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.09.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb136
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb105
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 31 Kb92
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb92
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 1 61 Kb86
Pobierz plik (projekt umowy zal 3kierownik.doc)Projekt umowy 2 62 Kb85
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb96
 

OGŁOSZENIE 31/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.09.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb104
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb87
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb87
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb89
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb91
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb92
 

OGŁOSZENIE 30/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618 j.t. z póżn. zm./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie diagnostyki biochemii klinicznej, immunodiagnostyki, wirusologii i genetyki.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.11.2016r. do 31.10.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.11.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.09.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie badania laboratoryjne - wrzesień 2016.doc)Ogłoszenie 52 Kb125
Pobierz plik (Szczegółowe warunki konkursu - badania laboratoryjne - wrzesień 2016.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb95
Pobierz plik (Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - badania laboratoryjne - wrzesień 2016.)Informacja o przedmiocie konkursu 52 Kb97
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania laboratoryjne wrzesień 2016.doc)Formularz oferenta 51 Kb97
Pobierz plik (Załacznik Nr 3 - Umowa - badania z zakresu badań laboratoryjnych infekcji- wrzes)Projekt umowy 110 Kb97
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb77
Pobierz plik (komunikat_ zmienione.doc)Komunikat 39 Kb59
Pobierz plik (Ogłoszenie badania laboratoryjne- nowy termin - wrzesień 2016.doc)Ogłoszenie 52 Kb58
Pobierz plik (komunikat_ zmieniona data rozstrzygnięcia.doc)Komunikat 38 Kb62
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne wrzesień 2016.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb81
 
Więcej artykułów…