Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 99/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 15.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 15.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb107
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb71
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb65
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb67
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia  lekarze.odt)Projekt umowy 41 Kb74
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb67
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb80
 

OGŁOSZENIE 98/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 15.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 15.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb107
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb70
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb71
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb71
Pobierz plik (27_11_2017 umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 43 Kb85
Pobierz plik (zakres do umowy.odt)załącznik nr 1 25 Kb77
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 39 Kb63
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb84
 

OGŁOSZENIE 97/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 15.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 15.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.12.2017r.

Oferty mogą składać podmioty lecznicze oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej spełniający wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb116
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb87
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb70
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb81
Pobierz plik (Umowa anestezjologia - finał na  konkurs 22.12.odt)Projekt umowy 36 Kb87
Pobierz plik (załącznik do umowy Anestezjologia.doc)zał nr 1 60 Kb85
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb70
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 28 Kb77
 

OGŁOSZENIE 96/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb85
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb79
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb70
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb65
Pobierz plik (projekt umowy chirurgia lekarze.odt)Projekt umowy 39 Kb74
Pobierz plik (Zakres obowiązków lekarze chirurdzy.odt)zał nr 1 28 Kb63
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb57
Pobierz plik (rozstrzygnięce.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb80
 

OGŁOSZENIE 95/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb83
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb58
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb64
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb56
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb53
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 77 Kb70
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb64
 
Więcej artykułów…