Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 17/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 3.04.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 3.04.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.03.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb106
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb138
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb136
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb143
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb129
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb132
 

OGŁOSZENIE 16/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 4.05.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 8.05.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 08.03.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb86
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb188
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb180
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb178
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_psycholog.doc)Projekt umowy 60 Kb183
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb179
 

OGŁOSZENIE 15/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.03.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb68
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 54 Kb62
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb53
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 41 Kb56
Pobierz plik (zalacznik nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 56 Kb65
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb53
 

OGŁOSZENIE 14/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - badania w kierunku gruźlicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.02.2017r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu gruźlicy - luty 2017.doc)Ogłoszenie 51 Kb93
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - gruźlica - luty 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb140
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - gruźlica- luty 2017.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 53 Kb144
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania gruźlica - luty 2017.doc)Formularz oferenta 56 Kb132
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania gruźlica - luty 2017.doc)Projekt umowy 114 Kb130
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu gruźlicy - luty 2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 33 Kb135
Pobierz plik (10. Komunikat_ zmieniona godzizna otwarcia - gruźlica- luty 2017.doc)Zmiana godziny otwarcia ofert 38 Kb59
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania gruźlica - luty 2017.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb63
 

OGŁOSZENIE 13/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - elektromiografia

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.02.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania EMG - luty 2017.doc)Ogłoszenie 51 Kb129
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - badania EMG - luty 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb132
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - EMG - luty 2017.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 50 Kb128
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania EMG - luty 2017.doc)Formularz oferenta 50 Kb124
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania EMG - luty 2017.doc)Projekt umowy 111 Kb116
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne EMG - luty 2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb127
Pobierz plik (10. Komunikat_ zmieniona godzizna otwarcia - EMG - luty 2017.doc)Zmiana godziny otwarcia ofert 38 Kb68
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania EMG - luty 2017.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb70
 
Więcej artykułów…