Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 21/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08. 2016r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.06.2016r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb116
Pobierz plik (formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 40 Kb136
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu.doc)Informacje 30 Kb143
Pobierz plik (projekt umowy.doc)Projekt umowy 62 Kb158
Pobierz plik (Szczegółowe warunki konkursu.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb138
Pobierz plik (Zarządzenie.doc)Zarządzenie 31 Kb134
Pobierz plik (21_unieważnienie.doc)Informacja 20 Kb85
 

OGŁOSZENIE 20/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziennym Chemioterapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.06.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb145
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb173
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb160
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb174
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb158
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb111
Pobierz plik (20_unieważnienie.doc)Informacja 20 Kb88
 

OGŁOSZENIE 19/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla kierownika Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.06.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb136
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb179
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 29 Kb162
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb161
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 62 Kb157
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb162
Pobierz plik (19_unieważnienie.doc)Informacja 21 Kb82
 

OGŁOSZENIE 18/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Psychiatrycznym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.06.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (43_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb143
Pobierz plik (Szczegółowe warunki psychaitria.doc)Szczegółowe warunki psychaitria.doc 51 Kb180
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb161
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb159
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 62 Kb164
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb161
Pobierz plik (18_unieważnienie.doc)Informacja 20 Kb78
 

OGŁOSZENIE 17/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziennym Chemioterapii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika Oddziału.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.06.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb122
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb90
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb83
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb92
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 62 Kb86
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb96
Pobierz plik (17_unieważnienie.doc)Informacja 21 Kb46
 
Więcej artykułów…