Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 64/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb67
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb43
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb42
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb39
Pobierz plik (Umowa 31-12-2018.doc)Projekt umowy 88 Kb37
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb52
Pobierz plik (rozstrzygnięcie psychiatria.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb57
 

OGŁOSZENIE 63/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej łącznie z pełnieniem funkcji kierownika Oddziału w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb64
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb40
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb40
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb41
Pobierz plik (Umowa Gawlik do 31-12-2018.doc)Projekt umowy 95 Kb51
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb39
Pobierz plik (rozstrzygnięcie psychiatria.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb53
 

OGŁOSZENIE 62/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Certyfikowanym Ośrodku Medycyny Podróży w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (62 OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb55
Pobierz plik (62 Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb27
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb29
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb30
Pobierz plik (zal nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 61 Kb28
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb38
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb30
 

OGŁOSZENIE 61/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb59
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb37
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb34
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb30
Pobierz plik (5_03_2018 projekt umowy.doc)Projekt umowy 101 Kb28
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb36
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb53
 

OGŁOSZENIE 60/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb52
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb44
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb42
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 38 Kb37
Pobierz plik (Projekt umowy SOR.odt)Projekt umowy 40 Kb28
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb41
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb39