Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 76/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb75
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb49
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb54
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb52
Pobierz plik (projekt umowy neonatologia lekarze.odt)projekt umowy 40 Kb49
Pobierz plik (Zakres obowiązków lekarze neonatolodzy.odt)załącznik do umowy 29 Kb50
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb35
 

OGŁOSZENIE 75/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb94
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb77
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb66
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb70
Pobierz plik (projekt umowy chirurgia - kierownik pracowni endoskopii-1.odt)Projekt umowy 39 Kb72
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 20 Kb43
 

OGŁOSZENIE 74/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa/psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w  Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (50OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb80
Pobierz plik (50Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb66
Pobierz plik (50zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb54
Pobierz plik (50formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb58
Pobierz plik (50zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 78 Kb53
Pobierz plik (rozstrzygnięcie pracownie diagnostyczne.doc)Informacja 21 Kb48
 

OGŁOSZENIE 73/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Pracowni Endoskopii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb86
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb54
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb49
Pobierz plik (zalacznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 39 Kb53
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy pielęgniarka endoskopia.doc)Projekt umowy 66 Kb56
Pobierz plik (rozstrzygnięcie58.doc)Informacja 21 Kb43
 

OGŁOSZENIE 72/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 23.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb71
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 50 Kb55
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb58
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb56
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 77 Kb55
Pobierz plik (1 rostrzygnięcie.doc)Informacja 22 Kb43
 
Więcej artykułów…