Konkursy ofert

OGŁOSZENIE GINEKOLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 48 Kb458
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)formularz oferenta zal 2. 41 Kb428
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1 27 Kb456
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)PROJEKT UMOWY ZAL NR 3 63 Kb451
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb454
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy gotowość pod telefonem.doc)zal nr 3 projekt umowy gotowość pod telefonem 62 Kb427
Pobierz plik (ogloszenie _Oddzial ginekologicznyi.doc)Ogłoszenie wyników21.11.201128 Kb481
Pobierz plik (rozstrzygniecie gin-poł.doc)Rozstrzygnięcie12.12.201126 Kb695

Więcej…

 

OGŁOSZENIE CHIRURGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE ANESTEZJOLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2013r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2012r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb454
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 26 Kb456
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki 48 Kb432
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta zal 2 39 Kb422
Pobierz plik (PROJEKT UMOWY ZAL NR 3.doc)Projekt umowy zal nr 3 63 Kb437
Pobierz plik (ogloszenie _Oddzial Anestezjologii.doc)Ogłoszenie wyników21.11.201130 Kb639

Więcej…

 

OGŁOSZENIE NEUROLOGIA


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie Oddziału Neurologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 3.10.2011r. do 31.12.2012r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 3.10.2011r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.09.2011r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (2_neurologia.doc)Informacja o przedmiocie konkursu. 27 Kb483
Pobierz plik (3_Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert. 49 Kb474
Pobierz plik (4_Umowa.doc)Umowa 61 Kb517
Pobierz plik (5_formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 38 Kb490
Pobierz plik (Rostrzygnięcie 21_09_2011.doc)Rozstrzygnięcie22.09.201126 Kb486

Więcej…