Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 25/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Psychiatrycznym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 08.08.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (43_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb128
Pobierz plik (Szczegółowe warunki psychaitria.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb153
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb140
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 39 Kb136
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 62 Kb147
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie 31 Kb138
Pobierz plik (rozstrzygnięcie psychiatria.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb117
 

OGŁOSZENIE 24/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 25.08.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 25.08.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.07.2016r

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb155
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb178
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 32 Kb151
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 44 Kb147
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb149
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb148
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb130
 

OGŁOSZENIE 23/2016


Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziennym Chemioterapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.07.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb160
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb204
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb174
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb160
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 1 61 Kb159
Pobierz plik (projekt umowy zal 3kierownik.doc)Projekt umowy 2 62 Kb170
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb162
Pobierz plik (23_unieważnienie.doc)Unieważnienie 20 Kb90
 

OGŁOSZENIE 22/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Psychiatrycznym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.08.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.08.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 20.07.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (43_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb131
Pobierz plik (Szczegółowe warunki psychaitria.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb140
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb140
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb132
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 62 Kb140
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb132
Pobierz plik (rozstrzygnięcie psychiatria.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb111
 

OGŁOSZENIE 21/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08. 2016r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.06.2016r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb124
Pobierz plik (formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 40 Kb145
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu.doc)Informacje 30 Kb153
Pobierz plik (projekt umowy.doc)Projekt umowy 62 Kb168
Pobierz plik (Szczegółowe warunki konkursu.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb149
Pobierz plik (Zarządzenie.doc)Zarządzenie 31 Kb145
Pobierz plik (21_unieważnienie.doc)Informacja 20 Kb97
 
Więcej artykułów…