Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 57/2017


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w Poradni Chirurgii Stomatologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb62
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb48
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 29 Kb53
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb45
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 76 Kb50
Pobierz plik (rozstrzygnięcie stomatologia.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb38
 

OGŁOSZENIE 56/2017


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb75
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb49
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 33 Kb43
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb49
Pobierz plik (Umowa ginekologia - lekarze.odt)Projekt umowy 36 Kb62
Pobierz plik (1_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb47
 

OGŁOSZENIE 55/2017


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziecięcym wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 2.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 2.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb70
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb47
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb48
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb47
Pobierz plik (projekt umowy pediatria + kierownik.odt)Projekt umowy 35 Kb58
Pobierz plik (1_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb40
 

OGŁOSZENIE 54/2017


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb84
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb56
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 31 Kb47
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb51
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia + kierownik.odt)Projekt umowy 35 Kb57
Pobierz plik (1_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb39
 

OGŁOSZENIE 53/2017


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb66
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb45
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb46
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb41
Pobierz plik (projekt umowy chirurgia + kierownik.odt)Projekt umowy 35 Kb51
Pobierz plik (1_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb37
 
Więcej artykułów…