Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 67/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb70
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb44
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb40
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb42
Pobierz plik (projekt umowy O.odt)Projekt umowy 37 Kb44
Pobierz plik (SMR-4240-67.jpg)Rozstrzygnięcie 175 Kb43
 

OGŁOSZENIE 66/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Dziecięcym w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb86
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb51
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb48
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb49
Pobierz plik (projekt umowy pediatria lekarze.odt)Projekt umowy 34 Kb47
Pobierz plik (SMR-4240-66.jpg)Rozstrzygnięcie 215 Kb43
 

OGŁOSZENIE 65/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziecięcym wraz z pełnieniem funkcji Z-cy Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 2.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb71
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb51
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb49
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb48
Pobierz plik (projekt umowy pediatria + zastępca kierownika-2.odt)Projekt umowy 37 Kb52
Pobierz plik (zakres obowiązków z-ca kierownika pediatria-1.odt)Zakres obowiązków 32 Kb51
Pobierz plik (SMR-4240-65.jpg)Rozstrzygnięcie 225 Kb51
 

OGŁOSZENIE 64/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 20.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb92
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb59
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb62
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb57
Pobierz plik (Projekt umowa SOR.odt)Projekt umowy 45 Kb69
Pobierz plik (SMR-4240-64.jpg)Rozstrzygnięcie 276 Kb42
 

OGŁOSZENIE 63/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 20.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb74
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb59
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 35 Kb57
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb75
Pobierz plik (Projekt umowy pomoc doraźna-1.odt)Projekt umowy 42 Kb60
Pobierz plik (SMR-4240-63.jpg)Rozstrzygnięcie 169 Kb37
 
Więcej artykułów…