Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 46/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.10.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb122
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb80
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Inforamcja o przedmiocie konkursu 30 Kb61
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb81
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz wersja 29.05.2017.doc)Projekt umowy 66 Kb62
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne - konkurs neurologia.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb25
Pobierz plik (rozstrzygnięcie neurologia.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb75
 

OGŁOSZENIE 45/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Ratownictwie Medycznym (Zespoły Ratownictwa Medycznego, Transport Sanitarny, Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.10.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (34_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb189
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb144
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb104
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 40 Kb136
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 1 58 Kb103
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_rat SOR.doc)Projekt umowy 2 62 Kb95
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb89
Pobierz plik (34_odwolanie.doc)Odwołanie konkursu ofert 37 Kb96
 

OGŁOSZENIE 44/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie badań genetycznych

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.11.2017r. do 31.10.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.11.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania genetyczne - październik 2017.doc)Ogłoszenie 52 Kb93
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - badania genetyczne - październik 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb81
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -badania genetyczne październik 2017.)Informacja o przedmiocie konkursu 68 Kb97
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 badania genetyczne - październik 2017.doc)Formularz oferenta 54 Kb85
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. genetyczne - październik 2017.doc)Projekt umowy 142 Kb55
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb56
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne genetyka październik 2017.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb64
 

OGŁOSZENIE 43/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich specjalistycznych konsultacji neurochirurgicznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 25.10.2017r. do 24.10.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 25.10.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie konsultacje neurochirurgiczne - październik 2017.doc)Ogłoszenie 51 Kb72
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - konsultacja neurochirurgiczna- październik 201)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb55
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -konsultacje neurochirurgiczne - paźd)Informacja o przedmiocie konkursu 47 Kb38
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - konsultacje neurochirurgiczne- wrzesie)Formularz oferenta 45 Kb38
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - konsultacje neurochirurgiczne - październik 2017.doc)Projekt umowy 105 Kb38
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne konsultacja neurochirurgiczne -październik 2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb32
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - konsultacje neurochirurgiczne październik  2017.do)Rozstrzygnięcie 23 Kb46
 

OGŁOSZENIE 42/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2017r. do 31.12.2019. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 49 Kb136
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb105
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje oddział szpitalny.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb72
Pobierz plik (zalacznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 39 Kb47
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy po zmianach oddziały szpialne.doc)Projekt umowy 58 Kb55
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb106
 
Więcej artykułów…