Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 3/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb101
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb84
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb76
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb70
Pobierz plik (projekt umowy O.odt)Projekt umowy 37 Kb79
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb64
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Informacja 21 Kb47
 

OGŁOSZENIE 2/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb105
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb78
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb69
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb64
Pobierz plik (Umowa anestezjologia - finał na  konkurs 22.12.odt)Projekt umowy 36 Kb61
Pobierz plik (załącznik do umowy Anestezjologia.doc)zał nr 1 60 Kb60
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb62
Pobierz plik (17_01_2018 uniewaznienie.doc)Informacja 26 Kb45
 

OGŁOSZENIE 1/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb106
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb91
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb72
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb74
Pobierz plik (27_11_2017 umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 44 Kb80
Pobierz plik (zakres do umowy.odt)zał nr 1 25 Kb75
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 39 Kb77
Pobierz plik (17_01_2018rozstrzygnięcie.doc)Informacja 21 Kb47
 

OGŁOSZENIE 101/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 17.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 17.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb108
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb97
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb90
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb80
Pobierz plik (11_12_2017Projekt umowy pomoc doraźna+załącznik nr1.odt)Projekt umowy 38 Kb93
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb79
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb62
 

OGŁOSZENIE 100/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 15.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 15.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb96
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb68
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 43 Kb73
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb72
Pobierz plik (Projekt umowa SOR.odt)Projekt umowy 45 Kb72
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb68
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb75
 
Więcej artykułów…