Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 81/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb88
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb64
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb61
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb69
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia + kierownik.odt)Projekt umowy 35 Kb68
Pobierz plik (1_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb55
 

OGŁOSZENIE 80/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb91
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb56
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb55
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb55
Pobierz plik (projekt umowy chirurgia + kierownik.odt)Projekt umowy 35 Kb56
Pobierz plik (1_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb55
 

OGŁOSZENIE 79/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb61
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb46
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb48
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb42
Pobierz plik (projekt umowy Rehabilitacja + kierownik.odt)Projekt umowy 34 Kb44
Pobierz plik (2_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb55
 

OGŁOSZENIE 78/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 18.12.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 18.12.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb92
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb70
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb62
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb65
Pobierz plik (Projekt umowy neurologia - lekarze-1.odt)Projekt umowy 35 Kb68
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb54
 

OGŁOSZENIE 77/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb100
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 54 Kb72
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb61
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb61
Pobierz plik (27_11_2017 umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 43 Kb74
Pobierz plik (zakres do umowy.odt)załącznik do umowy 25 Kb58
Pobierz plik (SMR-4240-77.jpg)Rostrzygnięcie 166 Kb61
 
Więcej artykułów…