Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 12/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziennym Chemioterapii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika Oddziału.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.05.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb110
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb157
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb169
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb154
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 62 Kb162
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb165
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 21 Kb75
 

OGŁOSZENIE 11/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 27.06.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 27.06.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.05.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb92
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb147
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 32 Kb143
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 44 Kb147
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb147
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb143
 

OGŁOSZENIE 10/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz.U. 2015.618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Ortopedyczna.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 6.06.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 6.06.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.05.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb120
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb145
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 36 Kb138
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb153
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 78 Kb108
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb148
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb96
 

OGŁOSZENIE 9/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Pomocy Doraźnej i Transporcie Sanitarnym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2016r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.05.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (34_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb408
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb429
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb389
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 39 Kb376
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 58 Kb235
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb209
Pobierz plik (odwołanie.doc)Odwołanie konkursu ofert 38 Kb144
 

OGŁOSZENIE 8/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.04.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb83
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb107
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 28 Kb101
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb103
Pobierz plik (zalacznik nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 56 Kb92
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb69
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb101
 
Więcej artykułów…