Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 24/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb58
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb35
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb34
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb31
Pobierz plik (Załącznik Nr 3projekt umowy.doc)Projekt umowy 83 Kb34
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb35
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb25
 

OGŁOSZENIE 23/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2018r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.05.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (23_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb134
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 58 Kb96
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb63
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 41 Kb71
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 61 Kb66
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb65
Pobierz plik (rozstrzygnięcie ratownicy 2018.doc)Rozstrzygnięcie 24 Kb69
 

OGŁOSZENIE 22/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 11.06.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 11.06.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.05.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb84
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb48
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb44
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb45
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_psycholog.doc)Projekt umowy 62 Kb50
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb44
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb35
 

OGŁOSZENIE 21/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chirurgicznej i Poradni Kardiologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 11.06.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 11.06.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.05.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE 20/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.05.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.05.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 20.04.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb81
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb51
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb44
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb46
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_psycholog.doc)Projekt umowy 62 Kb44
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 29 Kb48
Pobierz plik (Unieważnienie  konkurs ofert  psycholog ZOL.doc)Rozstrzygnięcie30.04.201826 Kb49