Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 8/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz.U. 2015.618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Onkologiczna.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 17.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb106
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb168
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb158
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 46 Kb158
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 71 Kb175
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb162
Pobierz plik (O G Ł O S Z E N I E przesuniecie.doc)KOMUNIKAT 20 Kb63
Pobierz plik (treść ogłoszenia nowego OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb75
 

OGŁOSZENIE 7/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 17.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb94
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 50 Kb173
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb173
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb169
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 60 Kb165
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb170
 

OGŁOSZENIE 6/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 3.02.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 3.02.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb86
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb152
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb135
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb130
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb136
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb122
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Unieważnienie 20 Kb58
 

OGŁOSZENIE 5/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie przez lekarza badań ultrasonograficznych w Pracowni Ultrasonograficznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 6.02.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 6.02.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.01.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb65
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb49
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb53
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 46 Kb51
Pobierz plik (zal 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 60 Kb54
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 30 Kb56
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Unieważnienie 21 Kb40
 

OGŁOSZENIE 4/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 3.02.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 3.02.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb78
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 54 Kb175
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb160
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 41 Kb160
Pobierz plik (zalacznik nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 56 Kb161
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb158
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb54
 
Więcej artykułów…