Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 15/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb133
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb107
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb110
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb101
Pobierz plik (5_03_2018 projekt umowy.doc)Projekt umowy 101 Kb105
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb107
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb38
 

OGŁOSZENIE 14/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb121
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb102
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb93
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb90
Pobierz plik (projekt umowy 26_02_2018.docx)Projekt umowy 25 Kb98
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb91
Pobierz plik (17_01_2018rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb34
 

OGŁOSZENIE 13/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638 j.t./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie: diagnostyki infekcji, biochemii, immunochemii i mikrobiologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2018r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.02.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE 12/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb97
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb64
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb66
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb62
Pobierz plik (Załącznik Nr 3projekt umowy.doc)Projekt umowy 85 Kb68
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb58
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb36
 

OGŁOSZENIE 11/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Ortopedycznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 22.03.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 22.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb81
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb70
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb65
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb68
Pobierz plik (Metorg projekt umowy właściwy.doc)Projekt umowy 93 Kb69
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb65
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb61