Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 16/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Pomocy Doraźnej i Transporcie Sanitarnym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2016r. do 31.12.2016r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.06.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (34_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb268
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb190
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb144
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 39 Kb133
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 58 Kb118
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb133
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 35 Kb254
 

OGŁOSZENIE 15/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla kierownika Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 2.06.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb118
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb141
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 29 Kb133
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb128
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 62 Kb130
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb136
 

OGŁOSZENIE 14/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Psychiatrycznym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 2.06.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (43_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb119
Pobierz plik (Szczegółowe warunki psychaitria.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb130
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb136
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb133
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 62 Kb139
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb131
Pobierz plik (unieważnienie.doc)informacja 20 Kb90
 

OGŁOSZENIE 13/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań obrazowych w zakresie medycyny nuklearnej – scyntygrafia.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie na badania diagnostyka obrazowa scyntygrafia - czerwiec 2016.doc)Ogłoszenie 50 Kb122
Pobierz plik (Szczególowe warunki-konkursu scyntygrafia - czerwiec 2016.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb133
Pobierz plik (Informacja o przedmiocie konkursu - Załacznik Nr 1 - scyntygrafia.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 55 Kb151
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 - konkurs scyntygrafia czerwiec 2016.doc)Formularz oferenta 56 Kb151
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 - umowa scyntygrafia - czerwiec 2016.doc)Projekt umowy 119 Kb145
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne-1.doc)Zarządzenie wewnętrzne 39 Kb145
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu scyntygrafia - czerwiec 2016.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb97
 

OGŁOSZENIE 12/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziennym Chemioterapii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika Oddziału.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.05.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb123
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb166
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb178
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb165
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 62 Kb172
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb174
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 21 Kb84
 
Więcej artykułów…