Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 48/2017


Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.10.2017r.

Oferty mogą składać podmioty lecznicze oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej spełniający wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb103
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb66
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb54
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb55
Pobierz plik (umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 42 Kb101
Pobierz plik (zakres do umowy.odt)Załącznik do projektu umowy 25 Kb57
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 37 Kb57
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Unieważnienie 20 Kb37
 

OGŁOSZENIE 47/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.10.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb85
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb75
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb58
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb55
Pobierz plik (Umowa anestezjologia - finał-1.odt)Projekt umowy 32 Kb91
Pobierz plik (załącznik do umowy Anestezjologia.doc)Załącznik do projektu umowy 60 Kb76
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb71
Pobierz plik (anestezjologia odpowiedzi.doc)Odpowiedz na zapytania 13 Kb52
Pobierz plik (unieważnienie.doc)unieważnienie 33 Kb45
 

OGŁOSZENIE 46/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.10.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb147
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb106
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Inforamcja o przedmiocie konkursu 30 Kb82
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb104
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz wersja 29.05.2017.doc)Projekt umowy 66 Kb84
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne - konkurs neurologia.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb47
Pobierz plik (rozstrzygnięcie neurologia.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb100
 

OGŁOSZENIE 45/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Ratownictwie Medycznym (Zespoły Ratownictwa Medycznego, Transport Sanitarny, Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.10.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (34_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb212
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb167
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb126
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 40 Kb160
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 1 58 Kb126
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_rat SOR.doc)Projekt umowy 2 62 Kb119
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb113
Pobierz plik (34_odwolanie.doc)Odwołanie konkursu ofert 37 Kb121
 

OGŁOSZENIE 44/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie badań genetycznych

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.11.2017r. do 31.10.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.11.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania genetyczne - październik 2017.doc)Ogłoszenie 52 Kb117
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - badania genetyczne - październik 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb104
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -badania genetyczne październik 2017.)Informacja o przedmiocie konkursu 68 Kb119
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 badania genetyczne - październik 2017.doc)Formularz oferenta 54 Kb107
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. genetyczne - październik 2017.doc)Projekt umowy 142 Kb78
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb77
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne genetyka październik 2017.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb89
 
Więcej artykułów…