Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 95/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb84
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb58
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb64
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb56
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb53
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 77 Kb72
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb65
 

OGŁOSZENIE 94/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb66
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb53
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb51
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb57
Pobierz plik (projekt umowy chirurgia - kierownik pracowni endoskopii-1.odt)Projekt umowy 39 Kb60
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb50
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb57
 

OGŁOSZENIE 93/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb95
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb62
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb62
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb59
Pobierz plik (projekt umowy neonatologia lekarze.odt)Projekt umowy 40 Kb67
Pobierz plik (Zakres obowiązków lekarze neonatolodzy.odt)Zakres obowiazków 29 Kb52
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb59
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb58
 

OGŁOSZENIE 92/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb110
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb65
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb71
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb71
Pobierz plik (umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 42 Kb87
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 39 Kb65
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb66
 

OGŁOSZENIE 91/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb92
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb74
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb63
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb68
Pobierz plik (Umowa anestezjologia - finał na II konkurs.odt)Projekt umowy 33 Kb86
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb71
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb68
 
Więcej artykułów…