Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 3/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie wykonywania badań elektromiograficznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 2.05.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 2.05.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.04.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb105
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb101
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 35 Kb102
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 52 Kb98
Pobierz plik (zal 3 projekt umowy emg.doc)Projekt umowy 70 Kb93
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb93
Pobierz plik (rozstrzygnięcie pracownie diagnostyczne.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb84
 

OGŁOSZENIE 2/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Oddziale Dziecięcym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb130
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb147
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb136
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb131
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb129
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb127
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb126
 

OGŁOSZENIE 59/2015


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb134
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb123
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb104
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb100
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb104
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb94
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb152
 

OGŁOSZENIE 58/2015


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Pracowni Endoskopii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb108
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb115
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 28 Kb117
Pobierz plik (zalacznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 39 Kb108
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy pielęgniarka endoskopia.doc)Projekt umowy 67 Kb108
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb102
Pobierz plik (rozstrzygnięcie58.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb104
 

OGŁOSZENIE 57/2015


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz.U. 2015.618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Kardiologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb149
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb156
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 37 Kb169
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb158
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 77 Kb149
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb153
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb103
 
Więcej artykułów…