Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 44/2016

 


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby”.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.12.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb101
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 50 Kb120
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb109
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb113
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 60 Kb104
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb109
Pobierz plik (O G Ł O S Z E N I E przesuniecie.doc)KOMUNIKAT 20 Kb54
Pobierz plik (OgłOSZENIE1.doc)Ogłoszenie 50 Kb45
Pobierz plik (1 informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb47
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Unieważnienie 21 Kb54
 

OGŁOSZENIE 43/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników rtg w  Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.11.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb121
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 57 Kb156
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 26 Kb128
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 41 Kb133
Pobierz plik (zał nr 3a Podkontrakt technik rtg.doc)Projekt umowy 54 Kb138
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb131
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb109
 

OGŁOSZENIE 42/2016


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2019. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.11.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 49 Kb104
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 52 Kb96
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb78
Pobierz plik (zalacznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz ofertowy 39 Kb77
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy po zmianach.doc)Projekt umowy 58 Kb75
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb79
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb113
 

OGŁOSZENIE 41/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Certyfikowanym Ośrodku Medycyny Podróży w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.11.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb80
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb66
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 26 Kb67
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 46 Kb60
Pobierz plik (zal nr 3 umowa.doc)Projekt umowy 59 Kb63
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb65
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb61
 

OGŁOSZENIE 40/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015. 618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa i/lub psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w  Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.11.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (50OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb70
Pobierz plik (50Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb64
Pobierz plik (50zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb71
Pobierz plik (50formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 49 Kb62
Pobierz plik (50zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 79 Kb58
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb59
Pobierz plik (rozstrzygnięcie pracownie diagnostyczne.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb34
 
Więcej artykułów…