Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 37/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638 j.t../

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań urodynamicznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.10.2017r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 01.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania urodynamiczne- wrzesień 2017.doc)Ogłoszenie 51 Kb78
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu -badania urodynamiczne- wrzesień 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb47
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 badania urodynamiczne - wrzesień 2017)Informacja o przedmiocie konkursu 49 Kb35
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki badania urodynamiczne - wrzesień 2017.do)Formularz oferenta 46 Kb48
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania urodynamiczne - wrzesień 2017.doc)Projekt umowy 107 Kb34
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badań urodynamicznych - wrzesień 2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb31
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania urodynamiczne wrzesien 2017.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb29
 

OGŁOSZENIE 36/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638 j.t../

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania biopsji cienkoigłowej z badaniem cytologicznym ( z użyciem technik obrazowych).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.10.2017r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 01.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie biopsja cienkoigłowa - wrzesień 2017.doc)Ogłoszenie 52 Kb57
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu -biopsja cienkoigłowa - wrzesień 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb34
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 biopsja cienkoigłowa - wrzesień 2017.)Informacja o przedmiocie konkursu 49 Kb31
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki biopsja cienkoigłowa wrzesień 2017.doc)Formularz oferenta 46 Kb29
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - biopsja cienkoigłowa - wrzesień 2017.doc)Projekt umowy 108 Kb29
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne biopsja cienkoigłowa -wrzesień 2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb29
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - biopsja cienkoigłowa wrzesien 2017.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb20
 

OGŁOSZENIE 35/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638 j.t./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań w zakresie diagnostyki obrazowej - mammografia

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.10.2017r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 01.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie mammografia - wrzesień 2017.doc)Ogłoszenie 51 Kb53
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu -mammografia- wrzesień 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb28
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 mammografia- wrzesień 2017.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 48 Kb27
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki mammografia wrzesień 2017.doc)Formularz oferenta 45 Kb28
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - mammografia - wrzesień 2017.doc)Projekt umowy 107 Kb25
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne mammografia-wrzesień 2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb26
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - mammografia wrzesien 2017.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb20
 

OGŁOSZENIE 34/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638 j.t../

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich specjalistycznych konsultacji neurochirurgicznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.10.2017r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 01.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie konsultacje neurochirurgiczne - wrzesień 2017.doc)Ogłoszenie 51 Kb62
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - konsultacja neurochirurgiczna- wrzesień 2017.D)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb33
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -konsultacje neurochirurgiczne - wrze)Informacja o przedmiocie konkursu 47 Kb25
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - konsultacje neurochirurgiczne- wrzesie)Formularz oferenta 45 Kb27
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - konsultacje neurochirurgiczne - wrzesień 2017.doc)Projekt umowy 106 Kb25
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne konsultacja neurochirurgiczne -wrzesień 2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb25
Pobierz plik (Unieważnienie konsultacje neurochirurgiczne - wrzesień 2017r..doc)Komunikat 22 Kb19
 

OGŁOSZENIE 33/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2016r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 20.07.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb83
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb114
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb104
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb99
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 62 Kb105
 
Więcej artykułów…