Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 88/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb78
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb54
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb53
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb51
Pobierz plik (11_12_2017Projekt umowy pomoc doraźna+załącznik nr1.odt)Projekt umowy 38 Kb70
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb53
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb79
 

OGŁOSZENIE 87/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Zakładu.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb62
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb49
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb47
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb50
Pobierz plik (projekt umowy ZDO+ kierownik.odt)Projekt umowy 39 Kb58
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb48
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb59
 

OGŁOSZENIE 86/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby wraz z czynnościami zastrzeżonymi dla Kierownika Oddziału oraz w Poradni Hepatologicznej i Poradni Chorób Zakaźnych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb58
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb46
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb44
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 56 Kb42
Pobierz plik (Projekt umowy O. Ch.odt)Projekt umowy 35 Kb49
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb54
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 1.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb48
 

OGŁOSZENIE 85/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Wewnętrznym I wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 11.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 53 Kb61
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb48
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb53
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb48
Pobierz plik (projekt umowy chorób wewnętrznych I + kierownik poprawiony.odt)Projekt umowy 38 Kb50
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb51
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb51
 

OGŁOSZENIE 84/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w Oddziale Okulistyki.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb89
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb76
Pobierz plik (Okulistyka informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb67
Pobierz plik (Okulistyka formularz ofertowy.doc)Formularz oferenta 41 Kb66
Pobierz plik (1Okulistyka projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 69 Kb67
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb64
 
Więcej artykułów…