Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 32/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2018r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.07.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (23_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb147
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb101
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 26 Kb62
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 40 Kb70
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 59 Kb67
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb66
Pobierz plik (rozstrzygnięcie lipiec 2018 na stronę.doc)Rozstrzygnięcie 32 Kb89
 

OGŁOSZENIE 31/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Kardiologicznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb85
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb61
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 36 Kb45
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 48 Kb64
Pobierz plik (projekt umowy Poradnia kardiol.docx)Projekt umowy 25 Kb52
Pobierz plik (87 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb50
Pobierz plik (31 rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb37
 

OGŁOSZENIE 30/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej - rezonans magnetyczny i angiografia TK.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.08.2018r. do 31.07.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.08.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu RM i TK - czerwiec 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb67
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - RM i TK- czerwiec 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb47
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - RM i TK- czerwiec 2018.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 50 Kb41
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - RM i TK - czerwiec2018.doc)Formularz oferenta 48 Kb50
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania RM i TK - czerwiec 2018.doc)Projekt umowy 111 Kb44
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu RM i TK - czerwiec 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb40
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania RM i TK - czerwiec 2018.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb36
 

OGŁOSZENIE 29/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - badania z zakresu bronchoskopii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.08.2018r. do 31.07.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.08.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu bronchoskopii - czerwiec 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb62
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bronchoskopia - czerwiec 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb54
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - bronchoskopia- czerwiec 2018.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 63 Kb44
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania gruźlica - czerwiec2018.doc)Formularz oferenta 66 Kb59
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania bronchoskopia - czerwiec 2018.doc)Projekt umowy 130 Kb39
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu gruźlicy - luty 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 33 Kb39
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania bronchoskopia- czerwiec 2018.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb23