Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 63/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 20.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb82
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb66
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 35 Kb65
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb84
Pobierz plik (Projekt umowy pomoc doraźna-1.odt)Projekt umowy 42 Kb68
Pobierz plik (SMR-4240-63.jpg)Rozstrzygnięcie 169 Kb46
 

OGŁOSZENIE 62/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Zakładu.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 20.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb97
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb70
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie komkursu 30 Kb62
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb65
Pobierz plik (projekt umowy ZDO+ kierownik.odt)Projekt umowy 39 Kb59
Pobierz plik (SMR-4240-62.jpg)Rozstrzygnięcie 176 Kb45
 

OGŁOSZENIE 61/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby wraz z czynnościami zastrzeżonymi dla Kierownika Oddziału oraz w Poradni Hepatologicznej i Poradni Chorób Zakaźnych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 20.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb82
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb56
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 31 Kb55
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 56 Kb51
Pobierz plik (Projekt umowy O. Ch.odt)projekt umowy 35 Kb52
Pobierz plik (SMR-4240-61.jpg)Rozstrzygnięcie 195 Kb46
 

OGŁOSZENIE 60/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Wewnętrznym I wraz z pełnieniem funkcji Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb72
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb60
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 31 Kb53
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb54
Pobierz plik (projekt umowy chorób wewnętrznych I + kierownik poprawiony.odt)Projekt umowy 38 Kb53
Pobierz plik (SMR-4240-60.jpg)Rozstrzygnięcie 155 Kb46
 

OGŁOSZENIE 59/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w Pracowniach Diagnostycznych

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 17.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb109
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb76
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 33 Kb86
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 53 Kb64
Pobierz plik (zal 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 1 59 Kb67
Pobierz plik (zal 3 projekt umowy emg.doc)Projekt umowy 2 68 Kb63
Pobierz plik (SMR-4240-59.jpg)SMR-4240-59.jpg 624 Kb40
Pobierz plik (SMR-4240-59a.jpg)SMR-4240-59a.jpg 278 Kb35
 
Więcej artykułów…