Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 49/2017

 


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Ratownictwie Medycznym (Zespoły Ratownictwa Medycznego, Transport Sanitarny, Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 2.11.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (34_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb205
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb117
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb115
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 40 Kb114
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_rat SOR.doc)Projekt umowy 1 62 Kb84
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 2 58 Kb73
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb111
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rostrzygnięcie 34 Kb76
 

OGŁOSZENIE 48/2017


Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.10.2017r.

Oferty mogą składać podmioty lecznicze oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej spełniający wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb107
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb70
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb59
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb59
Pobierz plik (umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 42 Kb105
Pobierz plik (zakres do umowy.odt)Załącznik do projektu umowy 25 Kb61
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 37 Kb61
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Unieważnienie 20 Kb41
 

OGŁOSZENIE 47/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.10.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb91
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb80
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb63
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb59
Pobierz plik (Umowa anestezjologia - finał-1.odt)Projekt umowy 32 Kb96
Pobierz plik (załącznik do umowy Anestezjologia.doc)Załącznik do projektu umowy 60 Kb81
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb75
Pobierz plik (anestezjologia odpowiedzi.doc)Odpowiedz na zapytania 13 Kb57
Pobierz plik (unieważnienie.doc)unieważnienie 33 Kb50
 

OGŁOSZENIE 46/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.10.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb154
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb114
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Inforamcja o przedmiocie konkursu 30 Kb87
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb112
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz wersja 29.05.2017.doc)Projekt umowy 66 Kb89
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne - konkurs neurologia.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb54
Pobierz plik (rozstrzygnięcie neurologia.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb106
 

OGŁOSZENIE 45/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Ratownictwie Medycznym (Zespoły Ratownictwa Medycznego, Transport Sanitarny, Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.10.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (34_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb216
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb171
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb130
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 40 Kb165
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 1 58 Kb131
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_rat SOR.doc)Projekt umowy 2 62 Kb124
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb118
Pobierz plik (34_odwolanie.doc)Odwołanie konkursu ofert 37 Kb125
 
Więcej artykułów…