Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 6/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 12.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 12.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb99
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb87
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb80
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb78
Pobierz plik (27_11_2017 umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 43 Kb81
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 37 Kb76
Pobierz plik (17_01_2018rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb91
 

OGŁOSZENIE 5/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem funkcji zastępcy Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb108
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb82
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb89
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb84
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia + zastępca kierownika.odt)Projekt umowy 41 Kb84
Pobierz plik (zakres obowiązków z-ca kierownika ortopedia.odt)zał nr 1 32 Kb92
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb81
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb70
 

OGŁOSZENIE 4/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb126
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb89
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb79
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb87
Pobierz plik (zal nr 3Podkontrakt pomoc doraźna.doc)Projekt umowy 58 Kb98
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 39 Kb103
Pobierz plik (Komunikat.doc)Informacja 21 Kb82
 

OGŁOSZENIE 3/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb108
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb90
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb84
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb76
Pobierz plik (projekt umowy O.odt)Projekt umowy 37 Kb87
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb73
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Informacja 21 Kb55
 

OGŁOSZENIE 2/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb111
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb86
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb75
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb66
Pobierz plik (Umowa anestezjologia - finał na  konkurs 22.12.odt)Projekt umowy 36 Kb67
Pobierz plik (załącznik do umowy Anestezjologia.doc)zał nr 1 60 Kb67
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb67
Pobierz plik (17_01_2018 uniewaznienie.doc)Informacja 26 Kb48