Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 39/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby i / lub Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb83
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb59
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb56
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb56
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz wersja 29.05.2017.doc)Projekt umowy 66 Kb52
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb60
 

OGŁOSZENIE 38/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618 j.t. z póżn. zm./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie: diagnostyki infekcji, diagnostyki alergii, diagnostyki kiły, biochemii, trombofilii, immunodiagnostyki, immunochemii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.10.2017r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 01.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - wrzesień 2017.doc)Ogłoszenie 51 Kb113
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bad. labor. - wrzesień 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb83
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -bad. labor. wrzesień 2017.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 120 Kb77
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - bad. labor.-wrzesień 2017.doc)Formularz oferenta 192 Kb69
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- wrzesień 2017.doc)Projekt umowy 256 Kb64
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu bad. labor. - wrzesień  2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb62
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne - wrzesień 2017.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb60
 

OGŁOSZENIE 37/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638 j.t../

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań urodynamicznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.10.2017r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 01.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania urodynamiczne- wrzesień 2017.doc)Ogłoszenie 51 Kb100
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu -badania urodynamiczne- wrzesień 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb68
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 badania urodynamiczne - wrzesień 2017)Informacja o przedmiocie konkursu 49 Kb57
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki badania urodynamiczne - wrzesień 2017.do)Formularz oferenta 46 Kb69
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania urodynamiczne - wrzesień 2017.doc)Projekt umowy 107 Kb57
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badań urodynamicznych - wrzesień 2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb53
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania urodynamiczne wrzesien 2017.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb49
 

OGŁOSZENIE 36/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638 j.t../

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania biopsji cienkoigłowej z badaniem cytologicznym ( z użyciem technik obrazowych).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.10.2017r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 01.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie biopsja cienkoigłowa - wrzesień 2017.doc)Ogłoszenie 52 Kb77
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu -biopsja cienkoigłowa - wrzesień 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb56
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 biopsja cienkoigłowa - wrzesień 2017.)Informacja o przedmiocie konkursu 49 Kb53
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki biopsja cienkoigłowa wrzesień 2017.doc)Formularz oferenta 46 Kb48
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - biopsja cienkoigłowa - wrzesień 2017.doc)Projekt umowy 108 Kb50
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne biopsja cienkoigłowa -wrzesień 2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb51
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - biopsja cienkoigłowa wrzesien 2017.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb41
 

OGŁOSZENIE 35/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638 j.t./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań w zakresie diagnostyki obrazowej - mammografia

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.10.2017r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 01.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie mammografia - wrzesień 2017.doc)Ogłoszenie 51 Kb75
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu -mammografia- wrzesień 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb50
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 mammografia- wrzesień 2017.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 48 Kb49
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki mammografia wrzesień 2017.doc)Formularz oferenta 45 Kb49
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - mammografia - wrzesień 2017.doc)Projekt umowy 107 Kb46
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne mammografia-wrzesień 2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb46
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - mammografia wrzesien 2017.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb42
 
Więcej artykułów…