Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 28/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2016.1638/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 7.06.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb148
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb122
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb64
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb70
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_rat.doc)Projekt umowy 62 Kb73
Pobierz plik (rozstrzygnięcie ratownicy sor.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb98
 

OGŁOSZENIE 27/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j.t.).

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji okulistycznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.05.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OGEOSZ~1.DOC)Ogłoszenie 51 Kb83
Pobierz plik (SZCZEG~1.DOC)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb120
Pobierz plik (INFORM~1.DOC)Informacje o przedmiocie konkursu 26 Kb119
Pobierz plik (FORMUL~1.DOC)Formularz ofertowy 39 Kb118
Pobierz plik (zał nr 3_ umowa.doc)Projekt umowy 58 Kb113
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rostrzygnięcie 20 Kb78
 

OGŁOSZENIE 26/2017


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.05.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb74
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb129
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb55
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb129
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz wersja 29.05.2017.doc)Projekt umowy 66 Kb142
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb72
 

OGŁOSZENIE 25/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618 j.t. z póżn. zm./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne
w zakresie: immudiagnostyki, biochemii i autoimmunologii

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.07.2017r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 30.05.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - maj 2017.doc)Ogłoszenie 52 Kb67
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bad. labor. - maj 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb46
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -bad. labor. maj 2017.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 89 Kb59
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - bad. labor.-maj 2017.doc)Formularz oferenta 124 Kb45
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- maj 2017.doc)Projekt umowy 182 Kb48
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu bad. labor. - maj  2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb51
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne - maj 2017.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb45
 

OGŁOSZENIE 24/2017

 


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015. 618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.05.2017r.

 


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (50OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb76
Pobierz plik (50Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb83
Pobierz plik (50zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb69
Pobierz plik (50formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb69
Pobierz plik (50zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 62 Kb73
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb51
Pobierz plik (rozstrzygnięcie pracownie diagnostyczne.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb59
 
Więcej artykułów…