Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 35/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników rtg w  Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 49 Kb144
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 58 Kb106
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 26 Kb97
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 41 Kb94
Pobierz plik (zał nr 3a Podkontrakt technik rtg.doc)Projekt umowy 54 Kb82
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb97
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb76
 

OGŁOSZENIE 34/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2019. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 49 Kb120
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb107
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb97
Pobierz plik (zalacznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz ofertowy 39 Kb102
Pobierz plik (zalacznik nr 3 projekt umowy po zmianach.doc)Projekt umowy 58 Kb86
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb85
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb82
 

OGŁOSZENIE 33/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Pomocy Doraźnej i Transporcie Sanitarnym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (33_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb271
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 57 Kb232
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 27 Kb178
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz ofertowy 40 Kb195
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 58 Kb148
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb160
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 47 Kb216
 

OGŁOSZENIE 32/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziennym Chemioterapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.12.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.12.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.09.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb138
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb108
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 31 Kb95
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb96
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 1 61 Kb91
Pobierz plik (projekt umowy zal 3kierownik.doc)Projekt umowy 2 62 Kb89
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb99
 

OGŁOSZENIE 31/2016


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2016r. do 31.12.2017r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2016r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.09.2016r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb107
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 51 Kb90
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb90
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb93
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb96
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb95
 
Więcej artykułów…