Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 21/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie kardiologii polegające na dokonywaniu konsultacji przypadków medycznych w zakresie kardiologii dot. rozpoznania choroby i zastosowania sposobu leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób rzadkich układu krążenia.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.05.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb42
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb82
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu choroby rzadkie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb69
Pobierz plik (formularz oferenta choroby rzadkie.doc)Formularz ofertowy 40 Kb54
Pobierz plik (Dębica Umowa krążenie choroby rzadkie wersja 19_04.doc)Projekt umowy 54 Kb81
Pobierz plik (komunikat.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb53
 

OGŁOSZENIE 20/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla kierownika Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.04.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb74
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb155
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb140
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb135
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 62 Kb144
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb147
Pobierz plik (komunikat.doc)KOMUNIKAT 21 Kb43
 

OGŁOSZENIE 19/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziennym Chemioterapii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.04.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb58
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb151
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 31 Kb155
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb149
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 1 61 Kb143
Pobierz plik (projekt umowy zal 3kierownik.doc)Projekt umowy 2 62 Kb149
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb153
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Unieważnienie 21 Kb11
 

OGŁOSZENIE 18/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie kardiologii polegające na dokonywaniu konsultacji przypadków medycznych w zakresie kardiologii dot. rozpoznania choroby i zastosowania sposobu leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób rzadkich układu krążenia.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.05.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb65
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb116
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu choroby rzadkie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb109
Pobierz plik (formularz oferenta choroby rzadkie.doc)Formularz ofertowy 40 Kb113
Pobierz plik (Dębica Umowa krążenie choroby rzadkie.doc)Projekt umowy 53 Kb114
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb116
Pobierz plik (Odwołanie.jpg)KOMUNIKAT 138 Kb121
 

OGŁOSZENIE 17/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 3.04.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 3.04.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 8.03.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb88
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb121
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb119
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb127
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb115
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb110
 
Więcej artykułów…