Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 24/2017

 


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015. 618/

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.05.2017r.

 


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (50OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb61
Pobierz plik (50Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb51
Pobierz plik (50zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb50
Pobierz plik (50formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb56
Pobierz plik (50zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 62 Kb57
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb33
Pobierz plik (rozstrzygnięcie pracownie diagnostyczne.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb37
 

OGŁOSZENIE 23/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Oddziale Neurologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.04.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb72
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb128
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb127
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb123
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 61 Kb115
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)KOMUNIKAT 20 Kb53
 

OGŁOSZENIE 22/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 25.04.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb93
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb71
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb49
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb44
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz.doc)Projekt umowy 62 Kb51
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb41
 

OGŁOSZENIE 21/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie kardiologii polegające na dokonywaniu konsultacji przypadków medycznych w zakresie kardiologii dot. rozpoznania choroby i zastosowania sposobu leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób rzadkich układu krążenia.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.05.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb51
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb89
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu choroby rzadkie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb76
Pobierz plik (formularz oferenta choroby rzadkie.doc)Formularz ofertowy 40 Kb54
Pobierz plik (Dębica Umowa krążenie choroby rzadkie wersja 19_04.doc)Projekt umowy 54 Kb88
Pobierz plik (komunikat.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb69
 

OGŁOSZENIE 20/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla kierownika Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2017r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.04.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb80
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 51 Kb161
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb148
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 40 Kb141
Pobierz plik (projekt umowy zal 3.doc)Projekt umowy 62 Kb152
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb155
Pobierz plik (komunikat.doc)KOMUNIKAT 21 Kb54
 
Więcej artykułów…