Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 27/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.07.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.07.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 7.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb49
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb31
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb31
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb23
Pobierz plik (27_11_2017 umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 43 Kb23
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 38 Kb30
Pobierz plik (Rozstrzygniecie konkursu POZ NIS.doc)Unieważnienie 34 Kb13
 

OGŁOSZENIE 26/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Laryngologicznej i Poradni Okulistycznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.07.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.07.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 7.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb53
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb33
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb30
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb26
Pobierz plik (projekt umowy Poradnia Chirurgiczna.docx)Projekt umowy 25 Kb30
Pobierz plik (60 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb27
Pobierz plik (Rozstrzygniecie konkursu AOS Por Laryn. Por okul.doc)Unieważnienie 34 Kb13
 

OGŁOSZENIE 25/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb71
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb37
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb33
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb39
Pobierz plik (5_03_2018 projekt umowy.doc)Projekt umowy 100 Kb36
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb33
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb43
 

OGŁOSZENIE 24/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb49
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb27
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb25
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb25
Pobierz plik (Załącznik Nr 3projekt umowy.doc)Projekt umowy 83 Kb26
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb25
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb15
 

OGŁOSZENIE 23/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2018r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.05.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (23_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb120
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 58 Kb86
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb53
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 41 Kb62
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 61 Kb56
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb56
Pobierz plik (rozstrzygnięcie ratownicy 2018.doc)Rozstrzygnięcie 24 Kb57
 
Więcej artykułów…