Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 10/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638j.t./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich - chirurgii naczyniowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2018r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu chirurgii naczyniowej - luty 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb58
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - chirurgii naczyniowej - luty 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb33
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - chirurgia naczyniowa - luty 2018.do)Informacje o przedmiocie konkursu 47 Kb30
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - chirurgii naczyniowej - luty 2018.doc)Formularz oferenta 45 Kb32
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - chirurgia naczyniowa - luty 2018.doc)Projekt umowy 107 Kb31
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne chirurgia naczyniowa - luty 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb28
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - chirurgii naczyniowa - luty 2018.doc)Rozstrzygnięcie konkursu 23 Kb8
 

OGŁOSZENIE 9/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638j.t./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - badania z zakresu bronchoskopii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2018r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu bronchoskopii - luty 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb49
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bronchoskopia - luty 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb20
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - bronchoskopia- luty 2018.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 63 Kb20
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania gruźlica - luty 2018.doc)Formularz oferenta 66 Kb20
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania bronchoskopia- luty 2018.doc)Projekt umowy 130 Kb17
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu gruźlicy - luty 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 33 Kb19
Pobierz plik (Unieważnienie badania z zakresu bronchoskopii luty 2018.doc)Unieważnienie 22 Kb7
 

OGŁOSZENIE 8/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb51
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb42
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb37
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb34
Pobierz plik (Załącznik Nr 3projekt umowy.doc)Projekt umowy 85 Kb36
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb41
 

OGŁOSZENIE 7/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem funkcji zastępcy Kierownika w/w Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 12.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 12.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.01.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb67
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb43
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb41
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb40
Pobierz plik (projekt umowy ortopedia + zastępca kierownika.odt)Projekt umowy 41 Kb46
Pobierz plik (zakres obowiązków z-ca kierownika ortopedia.odt)załącznik nr 1 32 Kb41
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb44
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb59
 

OGŁOSZENIE 6/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 12.02.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 12.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.01.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb68
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb54
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 42 Kb42
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb51
Pobierz plik (27_11_2017 umowa nocna i świateczna.odt)Projekt umowy 43 Kb49
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 37 Kb41
Pobierz plik (17_01_2018rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 22 Kb52
 
Więcej artykułów…