Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 13/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638 j.t./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie: diagnostyki infekcji, biochemii, immunochemii i mikrobiologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2018r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.02.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE 12/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb80
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb46
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb46
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb46
Pobierz plik (Załącznik Nr 3projekt umowy.doc)Projekt umowy 85 Kb47
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb41
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb19
 

OGŁOSZENIE 11/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Ortopedycznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 22.03.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 22.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb61
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb49
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb45
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb48
Pobierz plik (Metorg projekt umowy właściwy.doc)Projekt umowy 93 Kb50
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb45
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb36
 

OGŁOSZENIE 10/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638j.t./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich - chirurgii naczyniowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2018r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu chirurgii naczyniowej - luty 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb79
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - chirurgii naczyniowej - luty 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb52
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - chirurgia naczyniowa - luty 2018.do)Informacje o przedmiocie konkursu 47 Kb54
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - chirurgii naczyniowej - luty 2018.doc)Formularz oferenta 45 Kb53
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - chirurgia naczyniowa - luty 2018.doc)Projekt umowy 107 Kb54
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne chirurgia naczyniowa - luty 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb49
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - chirurgii naczyniowa - luty 2018.doc)Rozstrzygnięcie konkursu 23 Kb34
 

OGŁOSZENIE 9/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2016.1638j.t./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - badania z zakresu bronchoskopii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2018r. do 31.03.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu bronchoskopii - luty 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb69
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bronchoskopia - luty 2018.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb42
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - bronchoskopia- luty 2018.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 63 Kb42
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania gruźlica - luty 2018.doc)Formularz oferenta 66 Kb42
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania bronchoskopia- luty 2018.doc)Projekt umowy 130 Kb39
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu gruźlicy - luty 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 33 Kb41
Pobierz plik (Unieważnienie badania z zakresu bronchoskopii luty 2018.doc)Unieważnienie 22 Kb30
 
Więcej artykułów…