Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 56/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j.:Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz w Poradni Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 7.11.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (56 ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb31
Pobierz plik (56 szczegolowe waunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb12
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb11
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb9
Pobierz plik (Projekt umowy ortopedia lekarze.odt)Projekt umowy 37 Kb8
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb7
 

OGŁOSZENIE 55/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.12.2018r. do 30.11.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.12.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.10.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb47
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb27
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 38 Kb20
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb19
Pobierz plik (5_03_2018 projekt umowy.doc)Projekt umowy 98 Kb26
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb22
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb1
 

OGŁOSZENIE 54/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.12.2018r. do 30.11.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.12.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 29.10.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb44
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb23
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb16
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb23
Pobierz plik (Projekt umowy neurologia - lekarze dla  Wasąg (1).odt)Projekt umowy 38 Kb11
Pobierz plik (Zakres obowiązków lekarza o. neurologii (dla dr Wasąg).odt)załącznik do umowy 31 Kb13
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb18
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb1
 

OGŁOSZENIE 53/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza – Z-cę Kierownika w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii oraz pozostawianie poza obiektami udzielającego zamówienie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.12.2018r. do 30.11.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.12.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb44
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb15
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb17
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb13
Pobierz plik (projekt umowy chirurgia lekarze 0918.odt)Projekt umowy 45 Kb14
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb11
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb1
 

OGŁOSZENIE 52/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich specjalistycznych konsultacji kardiologicznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 19.11.2018r. do 18.11.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 19.11.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.10.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie konsultacje kardiologiczne - październik 2018.doc)Ogłoszenie 51 Kb36
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - konsultacja kardiologiczna - październik 2018.)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb23
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -konsultacje kardiologiczne - paździe)Informacja o przedmiocie konkursu 52 Kb15
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - konsultacje kardiologiczne - pażdziern)Formularz oferenta 52 Kb16
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - konsultacje kardiologiczne - październik 2018.doc)Projekt umowy 111 Kb19
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne konsultacja kardiologiczne - październik 2018.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb21
Pobierz plik (13. Unieważnienie konsultacje kardiologiczne - wrzesień 2018.doc)Unieważnienie 22 Kb3
 
Więcej artykułów…