OGŁOSZENIE 38/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618 j.t. z póżn. zm./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie: diagnostyki infekcji, diagnostyki alergii, diagnostyki kiły, biochemii, trombofilii, immunodiagnostyki, immunochemii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.10.2017r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 01.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - wrzesień 2017.doc)Ogłoszenie 51 Kb121
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bad. labor. - wrzesień 2017.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb91
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -bad. labor. wrzesień 2017.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 120 Kb87
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - bad. labor.-wrzesień 2017.doc)Formularz oferenta 192 Kb77
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- wrzesień 2017.doc)Projekt umowy 256 Kb70
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu bad. labor. - wrzesień  2017.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb69
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne - wrzesień 2017.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb68