OGŁOSZENIE 40/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Chirurgiczna.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 7.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb103
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb77
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb65
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb72
Pobierz plik (zal nr 3 projekt umowy po poprawkach.doc)Projekt umowy 78 Kb78
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb70