OGŁOSZENIE 41/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2017r. do 31.12.2018r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 21.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb81
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 50 Kb67
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 30 Kb58
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb56
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_lekarz wersja 29.05.2017.doc)Projekt umowy 66 Kb59
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb62