OGŁOSZENIE 100/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 15.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 15.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 22.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb109
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb73
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 43 Kb78
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb79
Pobierz plik (Projekt umowa SOR.odt)Projekt umowy 45 Kb81
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb73
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 34 Kb87