OGŁOSZENIE 101/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 17.01.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 17.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 27.12.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb113
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb100
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 34 Kb92
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb85
Pobierz plik (11_12_2017Projekt umowy pomoc doraźna+załącznik nr1.odt)Projekt umowy 38 Kb96
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb82
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb66