OGŁOSZENIE 11/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Ortopedycznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 22.03.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 22.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb91
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb78
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb77
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb77
Pobierz plik (Metorg projekt umowy właściwy.doc)Projekt umowy 93 Kb75
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb72
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb68