OGŁOSZENIE 12/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb88
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb52
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb55
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb53
Pobierz plik (Załącznik Nr 3projekt umowy.doc)Projekt umowy 85 Kb56
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb47
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb26