OGŁOSZENIE 14/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 28.02.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb130
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb108
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb107
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb100
Pobierz plik (projekt umowy 26_02_2018.docx)Projekt umowy 25 Kb106
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb100
Pobierz plik (17_01_2018rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 21 Kb42