OGŁOSZENIE 16/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego „S” w Pomocy Doraźnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb161
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 52 Kb124
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb119
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb124
Pobierz plik (zal nr 3Podkontrakt pomoc doraźna.doc)Projekt umowy 73 Kb123
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 39 Kb120
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb62