OGŁOSZENIE 17/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Ratownictwie Medycznym (Zespoły Ratownictwa Medycznego, Transport Sanitarny, Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 6.03.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (17_ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb144
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 59 Kb138
Pobierz plik (zalącznik nr 1 informacja po zmianie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb116
Pobierz plik (zalącznik nr 2 formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 40 Kb115
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_rat SOR.doc)Projekt umowy1 65 Kb123
Pobierz plik (załącznik nr 3 projekt umowy.doc)Projekt umowy 2 61 Kb113
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb120
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Informacja 34 Kb68