OGŁOSZENIE 22/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /tj.: Dz. U. 2015.618/.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 11.06.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 11.06.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 14.05.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (55_OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb95
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 53 Kb59
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 30 Kb50
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 40 Kb50
Pobierz plik (projekt umowy zal 3_psycholog.doc)Projekt umowy 62 Kb57
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb55
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 20 Kb41