OGŁOSZENIE 26/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Laryngologicznej i Poradni Okulistycznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.07.2018r. do 31.12.2019r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.07.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 7.06.2018r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb70
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 54 Kb48
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb48
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb42
Pobierz plik (projekt umowy Poradnia Chirurgiczna.docx)Projekt umowy 25 Kb43
Pobierz plik (60 Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb42
Pobierz plik (Rozstrzygniecie konkursu AOS Por Laryn. Por okul.doc)Unieważnienie 34 Kb27